Roma aurea

Roma aurea MMXVII

 

OVIDIOVSKÉ KONTEXTY A INSPIRACE

Kolokvium k 2000. výročí úmrtí P. Ovidia Nasona


30. listopadu – 2. prosince 2017

Praha, FF UK, Hybernská 3, podkroví Šporkova paláce (místnost H303)

 

Poslední datovatelné aluze v Ovidiově díle se vážou k roku 17 n. l., a proto se soudí, že buď toho, nebo následujícího roku Ovidius zemřel. K 2000. výročí jeho úmrtí pořádá Ústav řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze třídenní kolokvium. Jeho hlavním cílem je představit současné české bádání o literatuře, kultuře a dějinách augustovského období a zprostředkovat kontakt mezi badateli, kteří se touto problematikou zabývají.

Zároveň bychom rádi vzdali poctu doc. Evě Kuťákové, která jako vyučující římské literatury seznámila (nejen) s Ovidiem několik generací českých klasických filologů.

Kolokvium se koná s laskavou podporou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

PROGRAM

ANOTACE JEDNOTLIVÝCH PŘÍSPĚVKŮ