Spolky a sdružení

  • Jednota klasických filologů
   Jednota klasických filologů sdružuje studenty, vyučující a badatele se zaměřením na klasická studia. JKF se orientuje především na publikační a pravidelnou přednáškovou činnost. Od roku 1959 vydává Zprávy Jednoty klasických filologů, známé v posledních letech také pod názvem Auriga, v nichž jsou publikovány kratší odborné stati, recenze a aktuální informace o rozvoji klasických studií v České republice i zahraničí.
  • Jednota klasických filologů je součástí mezinárodní organizace FIEC: The International Federation of Associations of Classical Studies (FIEC) is an umbrella organization that covers most associations of classical studies of national importance around the world. Its aim is to foster cooperation among classical scholars by disseminating information among affiliated associations, enabling direct contact between Delegates, informing governmental authorities on the importance of classical studies. It also contributes to the support of classical studies on all continents, and more generally takes any apropriate action that will help to sustain classical studies at an international level.
  • ALFA (Antiquis Linguis Fovendis Associatio)
   Asociace učitelů klasických jazyků je organizace usilující o zdárný rozvoj výuky klasických jazyků v ČR. Náplní její činnosti je zejména: podpora výuky klasických jazyků na českých školách, zdokonalování metod výuky těchto jazyků, další vzdělávání vyučujících pořádáním přednášek či seminářů a propagace klasických studií mezi širokou veřejností.
 • LVPA z.s. (Ludi Variantur Plausus Augetur)
  Divadelní spolek studentů a absolventů latiny na ÚŘLS FF UK, který uvádí hry v latině podle zásady docere et delectare – poučit a pobavit. Ryze latinský repertoár tvoří adaptace známých pohádek a římských mytologických příběhů.
 • Divadelní soubor LAURIGER
  Divadelní soubor Lauriger byl založen studenty klasické filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy roku 1993 a prakticky od svého vzniku se zaměřuje na zpřístupňování latinského náboženského divadla. Připravil již inscenace více než patnácti her a na svém kontě má přes 80 představení.
Úvod > Užitečné > Spolky a sdružení