Mgr. Ján Bakyta, Ph.D.

Mgr. Ján Bakyta, Ph.D.

Funkce
 • Přijímací řízení (Agenda) - Ústav řeckých a latinských studií
Konzultační hodiny
Adresa

Ústav řeckých a latinských studií
Celetná 20
Místnost č. 146

Specializace

 • starořecká lingvistika
 • byzantologie

Odborné zájmy

 • hláskový a morfologický vývoj řečtiny
 • starořecká dialektologie
 • pozdněantické a byzantské dějepisectví (6.-9. stol.)
 • vztah Byzantinců k latinskému západu (6.-9. stol.)

Vzdělání

 • 2008-2014: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy: historie / obecné dějiny, Ph.D.
 • 2002-2007: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy: historie – řečtina, Mgr.

Zaměstnání a profesionální praxe

 • 2011-: Ústav řeckých a latinských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (2011-2014 asistent, od 2014 odborný asistent)

Studium v zahraničí, zahraniční stipendia a stáže

 • 2009: Freie Universität Berlin, Institut für griechische und lateinische Philologie (Forschungsstipendium DAAD)

Granty a projekty

 • 2018-2021: Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE 204053/2017, hlavní řešitelka prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.) – junior
 • 2015-2017: Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE 204002/2012, hlavní řešitel doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph. D.) – junior
 • 2014-2015: Diachronní typologie supletivismu (GAČR 14-10673S, hlavní řešitel Mgr. Jan Bičovský, Ph. D.) – člen týmu
 • 2008-2010: Vybrané problémy fonologického vývoje staré řečtiny. Zhodnocení a pokus o řešení (GAUK 8662/2008, vedoucí projektu PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.) – hlavní řešitel

Konference a přednášky

 • 2019, XI: Roma aurea MMXIX: Structures of Historical Narrative (Akademické konferenční centrum, Prague): „Der Heilige bei Justinian: Wie Kyrillos von Skythopolis den Höhepunkt des Lebens des Sabas vorbereitete“
 • 2018, VIII-IX: The International Colloquium on Ancient Greek Linguistics 9 (University of Helsinki): „Zurück zum Pelasgischen? Ein neuer Interpretationsvorschlag“
 • 2015, IX: Diachrony and Suppletion (FF UK Praha): „Die suppletiven Zahlwörter: der Fall des Griechischen“
 • 2010, XI: The Sound of Indo-European 2 (FPF, Slezská univerzita Opava): „Langdiphthonge: im Griechischen und im Urindogermanischen?“
 • 2010, VII: Greek and Latin from an Indo-European Perspective 3 (FF UK Bratislava): „Phonologische und chronologische Problematik des Laryngalschwundes im Urgriechischen“

Publikace

Odborné články v recenzovaných časopisech

 • „Úvod do problematiky pramene Doctrina Iacobi nuper baptizati II: Falešný prorok a nucený křest židů za Hérakleia“ [Introduction to the issues of the Doctrina Iacobi nuper baptizati as a historical source II: The false prophet and the forced baptism of the Jews under Heraclius], Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 62/1, 2020, 25-54.
 • „Eine etymologische Bemerkung zu ἀνεψιός“, Chatreššar 2018, 5-11.
 • „Úvod do problematiky pramene Doctrina Iacobi nuper baptizati I: Židovská komunita a eschatologie“ [Introduction to the issues of the Doctrina Iacobi nuper baptizati as a historical source I: Jewish community and eschatology], Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 60/2, 2018, 62-85.
 • „Iustinianos – der neue Augustus? Adoption, Name und Propaganda eines künftigen Kaisers“, Acta Universitatis Carolinae Philologica 2017/2 [= Marciana. In honorem Václav Marek], 201-223.
 • „Entwicklung des griechischen Lautinventars im 5.-4. Jahrhundert v. Chr. und die Variationslinguistik. Zum Buch Aussprache und Phonologie im Altgriechischen von Christos Karvounis“, Acta Universitatis Carolinae Philologica 2010/1 [2011] [= Graecolatina Pragensia XXIII], 131-140.
 • „Testament des Kaisers Maurikios“, Byzantinoslavica 68, 2010, 86-100.
 • „Rekonstrukce indoevropských ploziv a glotální teorie“ [Reconstruction of the Proto-Indo-European Plosives and the Glottalic Theory], Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 51, 2009, 5-20.
 • „Der thematische Instrumental des Plurals. Zur historischen Morphologie und Phonologie des Griechischen und Altindischen“, Chatreššar 2008, 11-21.

Kapitoly v monografiích a články v konferenčních sbornících

 • „Die Langdiphthonge im Altgriechischen (mit einem Ausblick auf das Urindogermanische)“, in: R. Sukač – O. Šefčík (eds.), The Sound of Indo-European 2. Papers on Indo-European Phonetics, Phonemics and Morphophonemics, München: Lincom, 2012, 5-13.

Odborné články v ostatních periodikách a sbornících

 • „Homer ohne Hexameter? Eva Tichys Suche nach der zugrundeliegenden Metrik und Sprache der Ilias“, Philologia Fenno-Ugrica et Indoeuropaea 18, 2012 [2016], 57-81.

Recenze

 • „Mischa Meier – Christine Radtki – Fabian Schulz (Hrsg.), Die Weltchronik des Johannes Malalas. Autor – Werk – Überlieferung“, Listy filologické 140, 2017, 503-510.
 • „Filip Horáček – Radek Chlup, Učebnice klasické řečtiny“, Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 56/2, 2014, 102-109.
 • „Daniela Urbanová – Václav Blažek, Národy starověké Itálie, jejich jazyky a písma“, Philologia Fenno-Ugrica 16-17, 2010/2011, 123-129.
 • „Mischa Meier, Justinián. Život a vláda východořímského císaře“, Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 53, 2011, 197-201.
 • „Jiří Pavlík, Zvuková estetika v literární teorii a kritice Dionýsia z Halikarnássu. S překladem spisu Dionýsia z Halikarnássu O slovní synthesi“, Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 53, 2011, 181-186.
 • „Kateřina Loudová – Marie Žáková (eds.), Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. Proceedings of the Colloquium on the Ancient Indo-European Languages and the Early Stages of the Modern Romance, Germanic and Slavonic Languages. 28 September – 1 October 2008 Brno“, Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 53, 2011, 160-163.
 • „Antonín Bartoněk, Písmo a jazyk mykénské řečtiny (1400-1200 př. Kr.)“, Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 51, 2009, 131-135.
 • „Kessler, Rainer, Sozialgeschichte des alten Israel. Eine Einführug“, Archiv orientální 77/3, 2009, 305-308.
 • „Banks, Diane, Writing the History of Israel“, Archiv orientální 77/3, 2009, 301-305.
 • „Manfred Mayrhofer, Die Hauptprobleme der indogermanischen Lautlehre seit Bechtel“, Listy filologické 131/3-4, 2008, 527-531.
 • „Zwei neue tschechische Bücher zur Indogermanistik“, Listy filologické 131/3-4, 2008, 521-526.
 • „Grabbe, Lester L. (ed.), Good Kings and Bad Kings“, Archiv orientální 76/1, 2008, 107-110.
Úvod > Ústav > Vyučující a konzultace > Mgr. Ján Bakyta, Ph.D.