Organizační pokyny

Organizační pokyny pro soutěž v latinském jazyce – Certamen Latinum pro školní rok 2022/2023

 

DOTAZNÍK PRO UČITELE

1. Soutěž se vyhlašuje ve dvou kategoriích. Kategorie A je určena žákům všech typů středních škol, kteří mají za sebou méně než dva roky výuky latiny. Kategorie B je určena žákům všech typů středních škol, kteří absolvovali minimálně 2 roky (a více) studia latiny.

2. Soutěž se uskuteční ve třech kolech:

 • školní: v průběhu ledna a první poloviny února 2023 prezenční formou na jednotlivých školách. Zadání soutěžních úkolů rozešlou organizátoři soutěže jednotlivým školám a vyučujícím latiny e-mailem.
 • zemské: 30. 3. 2023 prezenční formou, paralelně v Praze a Brně.
  Čechy – Praha, FF UK: pro soutěžící z Prahy a krajů Středočeského, Ústeckého, Libereckého, Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Pardubického a Královéhradeckého
  MoravaBrno, FF MU: pro soutěžící z kraje Jihomoravského, Vysočiny, Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského.
 • celostátní: 12. 4. 2023 prezenční formou v Praze.

3. Školní kolo

 • Úkoly pro školní kola budou jednotlivým vyučujícím rozeslány na začátku ledna 2023 e-mailem. Úkoly se zadávají jednotně a vytvoří je komise sestavená ze zástupců tří vysokých škol s oborovou výukou latiny (FF UK, FF MU a FF OSU), kteří mají zkušenost i s výukou latiny na SŠ.
 • Na vypracování úkolů mají soutěžící obou kategorií 90 minut čistého času. Slovníky lze použít pouze pro vypracování první části zadání (překlad textu) obou kategorií. Podrobnější instrukce budou připojeny k zadání.
 • Organizátorem soutěže ve školním kole by měl být vyučující latiny na dané škole. Ten v součinnosti s kolegy latináři (resp. kolegy z příbuzných oborů) vyhodnotí všechny soutěžní práce dle klíče a bodovacího systému doporučeného autory zadání (bodování bude součástí zadání úloh) a sestaví pořadí všech účastníků. Pořadí se doporučuje stanovit tak, aby se na jednom místě umístil pouze jeden soutěžící.
 • Z každé školy postupují do zemského kola 2 nejlepší z obou kategorií. Je na vůli školy určit případné náhradníky. Za správné zařazení soutěžícího do kategorie odpovídá organizátor školního kola (vyučující latiny).
 • Organizátoři školních kol vyplní do 15. 2. 2023 webový formulář, pomocí kterého přihlásí oba postupující soutěžící z každé kategorie a potvrdí jejich souhlas se zpracováním osobních údajů:

Čechy: https://forms.gle/znpgKmM35tdWACWC7

Morava: https://forms.gle/bQmmLdsfaqDVCUtC6

4. Zemské kolo

 • Zemské kolo se uskuteční prezenčně 30. 3. 2023 od 9:30 hod.
 • Proběhne na těchto adresách:

Čechy – Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 1, Praha 1 (místnost bude soutěžícím včas upřesněna)

Morava – Filozofická fakulta MU, Arna Nováka 1, Brno (Ústav klasických studií, budova A, 1. patro, místnost bude soutěžícím včas upřesněna)

 • Soutěžní úkoly opět jednotně a paralelně na obou místech zadají organizátoři soutěže. Do celostátního kola postupuje pět nejlepších z každé kategorie z obou míst konání zemského kola. To znamená, že celostátního kola se zúčastní celkem dvacet studentů: deset z kategorie A (5 z Čech a 5 z Moravy) a deset z kategorie B (5 z Čech a 5 z Moravy).
 • Organizátoři a hodnotitelé zemského kola na obou fakultách sestaví výsledkové listiny a seznam postupujících do kola celostátního. S obojím seznámí přítomné soutěžící, resp. jim informace zašlou e-mailem.

5. Celostátní kolo

 • Celostátní kolo se uskuteční prezenční formou 12. 4. 2023 v Praze.
 • Konkrétní místo konání a hodina zahájení soutěže budou účastníkům před soutěží upřesněny.
 • Porota složená z organizátorů soutěže vyhodnotí jednotlivé práce, stanoví pořadí v obou kategoriích a vyhlásí vítěze soutěže.

Kontaktní adresy:

Ústav řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
(kontaktní osoba: Mgr. Martina Vaníková, Ph.D.)
Celetná 20, 110 00 Praha
tel.: +420 221 619 739
e-mail: martina.vanikova[@]ff.cuni.cz

Ústav klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
(kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar)
Arna Nováka 1, 602 00 Brno
tel.: +420 549 493 850
e-mail: weissar[@]phil.muni.cz

Katedra latinského jazyka a kultury Filozofické fakulty Ostravské univerzity
(kontaktní osoba: doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.)
Reální 5, 701 03 Ostrava
tel.: +420 553 462 012
e-mail: lubor.kysucan[@]osu.cz

Úvod > Certamen Latinum > Organizační pokyny