Decameron Latinum

ALFA – Asociace učitelů klasických jazyků

ve spolupráci s

Národním pedagogickým institutem, Ústavem řeckých a latinských studií FF UK a Katedrou latinského jazyka a kultury FF OU

 

pořádá on-line překladatelskou a literárně-tvůrčí soutěž pro středoškolské studenty

 

DECAMERON LATINVM MMXX

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE:

 

Překlad pro začátečníky

Překlad pro pokročilé

Volná tvorba

K nahlédnutí i na webu NPI ČR

 

V těchto vzrušených dnech, kdy naše životy nečekaně a zásadně změnila pandemie koronaviru, z různých stran zaznívá připomínka Boccacciova Dekameronu. Jedno z nejslavnějších děl italské renesance, tvořené stovkou novel, vzniklo mezi lety 1348-1553. Jeho autor Giovanni Boccaccio je zarámoval událostmi roku 1348, kdy vybraná společnost tří mladých mužů a sedmi dam odchází z Florencie na venkovské sídlo, aby se zde ukryli před epidemií moru, šířící se zejména v přelidněném městě s nevalnou hygienou. Aby si ukrátili čas, věnují se vyprávění rozmarných příběhů ze života. Zkusme si i my zpříjemnit tyto chvíle, kdy nás nouzový stav odřízl od navyklých způsobů studia, práce a zábavy, latinskými příběhy, ať už jejich vyprávěním nebo překladem. Historie lidstva je utkána z reálných i smyšlených příběhů. Příběhy jsou radostí a kořením života. Zkusme si svými příběhy i trochu zasoutěžit. Ty nejlepší budou oceněny a publikovány na webových stránkách ÚŘLS FF UK a FB stránce ALFy. Podrobnější informace o soutěži, která je náhradou za Certamen Latinum, z něhož letos okolnosti dovolily uspořádat pouze školní škola, naleznete níže.

Organizátoři Certamen Latinum
Doc. Lubor Kysučan
Mgr.. Jakub Žytek
Mgr. Bořivoj Marek
NPI

Studentům, kteří se umístí na prvních třech místech v disciplině těžšího překladu (Aríón), na prvním místě v překladu lehčího textu (Romulus et Sabinae) nebo na prvních třech místech ve tvorbě vlastního textu, bude odpuštěna přijímací zkouška ke studiu oboru Řecká a latinská studia (ostatní specializace, tj. vše kromě novořečtiny) Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání.

 

Soutěž probíhá ve dvou disciplinách:

I) (Literární) překlad latinského textu dvou úrovní do češtiny:

II) Tvorba vlastního latinského textu na libovolné téma v rámci jednoho ze žánrů:

  • povídka / pohádka
  • reportáž
  • esej / úvaha
  • poesie

Zúčastnit se mohou všichni středoškolští studenti latiny na jakékoliv úrovni, přičemž si disciplinu či její část vyberou dle uvážení svého či svého pedagoga. Rozsah vlastního textu není stanoven. Své překlady a vlastní výtvory můžete posílat do 31. 5. 2020 na adresu: borivoj.marek@ff.cuni.cz. Práce posoudí odborná porota z pořádajících institucí a vyhlásí vítěze obou disciplin (v případě překladu obou kategorií).

Auxilium:

A třebaže už Ovidius (Met. 2,800-801) píše:

 „Inspiratque nocens virus piceumque per ossa
dissipat et medio spargit pulmone venenum.“

nenechme se zastrašit a přivolejme Músy i Apollóna, aby v pravý čas zasáhli (Sulpicia 3,10,1-4):

„Huc ades et tenerae morbos expelle puellae:
Huc ades, intonsa Phoebe superbe coma.
Crede mihi, propera: nec te iam, Phoebe, pigebit
formosae medicas applicuisse manus.“

(nec solum puellae, sed nobis omnibus aeque:))

Úvod > Varia > Decameron Latinum