Římské dějiny a reálie

 • Počátky římské republiky, patricijové a plebejové.
 • Instituce římské republiky.
 • Období punských válek.
 • Vztahy Říma k helénistickému Východu.
 • Hnutí bratří Gracchů.
 • Krize Římské republiky.
 • První a druhý triumvirát.
 • Augustus a vznik principátu.
 • Adoptivní císaři ve 2. stol. n. l.
 • Diocletianus a vznik dominátu.
 • Konstantin Veliký a jeho náboženské reformy.