Středověká literatura

 1. Patristika (Jeroným, Augustin, Ambrož, Řehoř Veliký)
 2. Středověká gramatika a rétorika, epistolografie, artes dictaminis (Priscianus, Donatus a středověké komentáře k němu, Alexander de Villa Dei, Galfredus de Vino Salvo, Jindřich z Isernie, Mistr Dybin)
 3. Středověká encyklopedistika (Isidor, Hrabanus, Hildegarda, Vincent z Beauvais,Tomáš z Cantimpré, univerzitní odborná literatura)
 4. Karolinská renesance (Alcuin, Einhart, Walafrid Strabo, Paulus Diaconus, centra vzdělanosti, reforma vzdělání)
 5. „Renesance“ 12. století (Škola z Chartres, Petr Abelard, Marbod z Rennes, Hildebert z Lavardin)
 6. Spiritualita a mnišství (Regula Benedicti, Clunyjská reforma, Bernard z Clairvaux, Kolda z Koldic, Malogranatum, Speculum humanae salvationis)
 7. Středověká hagiografie evropská (raně křesťanští mučedníci, Řehoř Veliký, Venantius Fortunatus – Vita S. Martini, Navigatio Sancti Brendani, Legenda Aurea, František z Assissi)
 8. Středověká hagiografie česká (legendy václavské, ludmilské, cyrilometodějské, vojtěšské, prokopské, Hroznata, Anežka, legenda Karla IV. o sv. Václavu)
 9. Středověká historiografie evropská (Řehoř Tourský, Gildas, Beda Venerabilis, Paulus Diaconus, Einhard, Rodolfus Glaber, A. S. Piccolomini, Otto z Freisingu,)
 10. Středověká historiografie česká (Kosmas, pokračovatelé Kosmovi, kroniky a anály 12. a 13. st., Zbraslavská kronika, kroniky doby Karla IV., husitské kroniky)
 11. Literatura doby Karla IV. (Vita Caroli, protohumanismus – Jan ze Středy, Klaret, klášter na Slovanech)
 12. Předchůdci Husovi, literatura husitského období (Jan Hus, Jakoubek ze Stříbra, Konrád Waldhauser, Jan Milíč, Matěj z Janova, Vojtěch Raňkův z Ježova)
 13. Žákovská poezie (Carmina Burana, Archipoeta, Hugo Primas)
 14. Parodie a zábavná literatura, exempla (Alexandreis, Gesta Romanorum, Petrus Alfonsi, Caesarius z Heisterbachu, Summa recreationum)
 15. Středověké drama (liturgické drama, svatojiřské oficium, Hrotsvitha, Hildegarda z Bingen, Ludus de Antichristo)
 16. Lyrická poezie (duchovní lyrika, hymnus, sequence, tropus, planctus, Jan z Jenštejna)
 17. Epická poezie (Waltharius, Ruodlieb, Alexandreis)
 18. Kazatelství, biblická exegese, ars praedicatoria, adaptace Bible (liturgie, středověká mše, Petrus Riga, Petrus Comestor)