Středověká latina

A. Písemná část

V písemné části student prokáže schopnost překladu středně obtížného středolatinského textu z latiny do češtiny. Překlad částečně se slovníkem a částečně bez slovníku se bude skládat ze tří úryvků ze zadaného seznamu literatury.

POVINNÁ LITERATURA V LATINĚ (bude zpřístupněno v pdf):

 • Vulgata: Genesis, Psalmi poenitentiales (č. 6, 31, 37, 50, 101, 129, 142), Janovo evangelium, Epistola ad Romanos
 • Beda Venerabilis Historia ecclesiastica gentis Anglorum (De obitu Bedaea kapitoly 25–34 z 1. knihy)
 • Cosmas Pragensis Chronica Bohemorum (1. kniha)
 • Einhard Vita Caroli Magni (kapitoly 21–32)
 • Zbraslavská kronika (kapitoly 1–36 1. knihy)
 • Karel IV.: Vita Caroli (kapitoly 1–3, 7, 8, 15, 20)
 • Versus de passione sancti Adalberti
 • Gumpoldova legenda
 • Carmina Burana (č. 26, 41, 42, 44, 63, 64, 70, 77, 79–82, 117, 132, 145, 147,155,156, 172, 174, 179, 189, 191, 193, 194, 200, 215)
 • Caesarius z Heisterbachu: Dialogus miraculorum (výběr)
 • Petrus Alfonsi: Disciplina clericalis (kapitoly 13–15)
 • Gualterus de Castellione: Alexandreis (10. kniha)
 • Notker: Liber hymnorum (hymny 1–9)
 • jitřní mše vánoční
 • Visitatio sepulchri – Svatojiřské oficium

B. Ústní část

I. Středověká latina

 1. Vulgární latina jako substrát raně středověké literární latiny
 2. Fonologický systém vulgární latiny v jeho vývoji a jeho vliv na ortografii středověké latiny
 3. Morfologické změny ve vulgární latině a jejich odraz v jazykové normě středověké latiny
 4. Jazyk latinských překladů Bible – Vetus Latina a Vulgata
 5. Vliv jazyka profánní pozdně antické latinské literatury na středověký jazykový úzus
 6. Latina jako literární a liturgický jazyk církve v raném středověku
 7. Obnova stability latinské jazykové normy v karolinské renesanci
 8. Změny v systému jmenné a slovesné flexe ve středověké latině a základní lingvistická literatura středověku
 9. Charakteristické inovace slovní zásoby středověké latiny a středověká latinská lexikografie