Přijímací řízení

NOVĚ od ak. roku 2019/2020

 

Obecné informace k přijímacímu řízení lze nalézt na:

https://www.ff.cuni.cz/uchazec

 

Bakalářské studium

informační leták
ukázkový vědomostní test + klíč
doporučená literatura ke zkoušce

informační leták
ukázkový vědomostní test
doporučená literatura ke zkoušce

Specializace pro sdružené studium: starořecký jazyk a literatura, latinský jazyk a literatura, dějiny antické civilizace, latinská medievistika, novořecký jazyk a literatura

Specializace pro samostatné studium: klasická filologie, řecká filologie, latinský jazyk a kultura antiky a středověku, jazyk a kultura starověkého Řecka, jazyk a kultura starověkého Říma

Volba specializace: v přihlášce si uchazeč zvolí ze dvou variant: novořecký jazyk a literatura (pouze sdružené studium) nebo ostatní specializace (sdružené i samostatné studium). Může zvolit i obě varianty. Pokud uspěje v přijímací zkoušce na ostatní specializace, zvolí si při zápisu do 1. ročníku buď sdružené studium (lze jen v případě, že uspěje i v přijímací zkoušce na alespoň jeden kombinovatelný program), anebo samostatné studium. Při zápisu do 2. ročníku studia si potom zvolí jednu ze specializací (viz výše).

 

Navazující magisterské studium – informační leták

Informace týkající se studijních záležitostí podávají:

Úvod > Přijímací řízení