Seminář v Praze

Studenti se vydají studovat originály rukopisů do švýcarské klášterní knihovny v St. Gallen (článek hlavního webu UK FF)

Seminář pod dvojím vedením financovaný z Fondu Partnerství (Programu švýcarsko-české spolupráce) seznámí zájemce se specifiky kláštera v St. Gallen na Bodamském jezeře, jeho historií, skriptoriem, autory, kteří zde působili, s přihlédnutím k historii dalších církevních institucí na Bodamském jezeře (zejména Reichenau).

Cílem předmětu je představit posluchačům jak počátky kláštera a hlavní osobnosti, které zde působily, tak proměny této instituce v průběhu dalších období. Důraz bude kladen také na praktické seznámení s latinskými autory spjatými s tímto prostředím, četbu textů v latinském originále a paleografii.

Středověká klášterní skriptoria: St. Gallen a Reichenau

 • seminář pod dvojím vedením: Franziska Schnoor (Stiftsbibliothek St. Gallen), Iva Adámková (ÚŘLS FF UK)
 • výuka bude probíhat v angličtině a češtině, číst se budou latinské texty
 • lze zapsat jako předmět ALMV00070
 • pro zaslání latinských textů se ozvěte na aviavokmada@seznam.cz (viz též níže)
 • Termín a místo konání: 11.-14. 1. 2016, Celetná 20, ÚŘLS, č. 147

Program

11. 1. 2016

 • 10.30-12 Úvod: dějiny kláštera St. Gallen, vztahy s Reichenau
 • 13-14.30 Benediktova řehole: úvod, rukopisy ze St. Gallen (četba)
 • 15-16.30 Klášterní plán ze St. Gallen – struktura, latinské nápisy (četba); souvislost s Benediktovou řeholí; Walahfrid Strabo, De cultura hortorum (četba)

12. 1. 2016

 • 9-10.30 Úvod do paleografie, rukopisy ze St. Gallen
 • 11-12.30 Walahfrid Strabo, Vita s. Galli (prameny, dochování a obsah textu, četba)
 • 14-15.30 Dějepisectví v St. Gallen (Ratpert, Ekkehart – četba)

13. 1. 2016

 • 9-10.30 Liturgické a neliturgické básnictví
 • 11-12.30 Reichenau – historie, církevní stavby, kontakty s Itálií
 • 14-15.30 Poutnictví na Reichenau – klíčoví světci ostrova, hagiografie (četba)

14.1. 2016

 • 9-10.30 Medicína
 • 11-12.30 Rekapitulace, výhledy – exkurze, test

 

TEXTY K ČETBĚ:

Ekkehart: Ad picturas claustri

Ekkehart: Liber benedictionum

Ekkehart: Versus Ratperti

Casus s. Galli

Regula Benedicti

Walahfrid Strabo