Doktorské studium

ÚŘLS nabízí možnost doktorského studia v těchto oborech:

 

Studijní program Filologie:

Studijní program Historické vědy:

 

Obecné informace o doktorském studiu na FF UK najdete zde.

Úvod > Přijímací řízení > Doktorské studium