Římská literatura

 • Vznik a počátky římské literatury; předpoklady; ústní slovesnost a její význam, žánry a typy; význam řecké literatury pro rozvoj literatury římské.
 • Hlavní etapy vývoje římské literatury a jejich charakteristika.
 • První díla a autoři římské literatury; prozaické, dramatické a básnické žánry.
 • Rozvoj dramatické tvorby v 2. stol. př. n. l.
 • Význam vzdělání a vzdělanosti pro další rozvoj literatury, řecká kultura jako vzor a inspirace; filozofie a rétorika.
 • Římská satira (od Ennia k Juvenalovi).
 • Řecká a římská epika (narativní i didaktická).
 • Společnost, individuum a počátky lyriky (vir bonus, vir doctus a poeta doctus).
 • Neoterikové a řecká poezie; Catullus a jeho lyrický hrdina.
 • Filozofie a římská literatura na konci republiky (zvl. Cicero a Lucretius).
 • Rétorika a literatura v Římě.
 • Kultura, kulturnost, čtenáři a knihy. Latinitas, rusticitas, urbanitas. Ciceronovy názory na vzdělání.
 • Augustovská ideologie a literatura. Dobový ideál a literární hrdina.
 • Vrcholná díla římského básnictví (Vergilius, Horatius).
 • Témata římských elegiků a životní postoj. Nebezpečí dokonalosti (Ovidius).
 • Historie a historiografie; memoria; žánry římské historiografie. Hlavní představitelé.
 • Literatura na přelomu epoch. Klasikové – a co dál.
 • Charakteristika literatury raného principátu. Nový sloh jako reakce na změnu poměrů a hledání nového výrazu. Klasicismus a archaismus.
 • Římský román.
 • Biografie a autobiografie.
 • IV. století n. l.; poslední renesance, Symmachus a jeho skupina.
 • Počátky křesťanské literatury; od Tertulliana k Augustinovi.
 • Co dala římská literatura literatuře evropské.