Mgr. Martina Vaníková, Ph.D.

Mgr. Bc. Martina Vaníková, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • po dohodě - viz e-mail
Adresa

Ústav řeckých a latinských studií
Celetná 20
Místnost č. 146

Specializace

latinská lingvistika; didaktika latiny

Odborné zájmy

slovesná kompozice v latině, vidová funkce preverbií

Vzdělání

 • od 2008 postgraduální studium na FF UK, obor klasická filologie, připravovaná dizertační práce: Slovesná kompozice v latině se zvláštním zřetelem k předpokládané vidové funkci některých preverbií. Školitelka: doc. Lucie Pultrová; státní zkouška složena: 11. 9. 2014.
 • 2016-2017 doplňující pedagogické studium Učitelství pro střední školy na UHK. Závěrečná práce: Tvorba multimediální učebnice pro výuku latiny
 • 2002-2008 magisterské studium na FF UK (latina – řečtina), diplomová práce: Saturnský verš. Vedoucí práce: doc. Lucie Pultrová
 • 2002-2006 bakalářské studium na VŠE Praha: Podniková ekonomika, bakalářská práce: Etické chování ekonomických subjektů očima starých řeckých myslitelů. Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D.

Zaměstnání a profesionální praxe

 • od listopadu 2017 asistentka (didaktička klasických jazyků) na ÚŘLS FF UK
 • 2015-2017 výuka na ÚŘLS FF UK a JC FF UK (latinský jazyk), včetně kurzů latiny v anglickém jazyce pro zahraniční studenty
 • 2011 administrátorka projektů Europaeum v Oxfordu (dvouměsíční stáž)
 • 2009-2010 výuka na ÚŘLS FF UK (latinský jazyk)
 • 2009-2010 výuka na Gymnáziu Horní Počernice (latina)
 • 2005-2007 koordinátorka výuky v Jazykovém institutu Praha / výuka latiny tamtéž
 • 2005 semestrální kurz starořečtiny na VŠE Praha
 • od 2005 soukromá výuka latiny

Studium v zahraničí, stipendia a stáže

 • 2010-2011 Department of Linguistics, Cornell University, Ithaca NY (Prof. Michael Weiss)

Podíl na grantech a projektech

výukové
 • 2010 Grant FRVŠ na inovaci výuky: Výroba multimediální pomůcky pro výuku latiny (hlavní řešitelka)
vědecké
 • 2007-2008 Grant GA UK: Saturnský verš (hlavní řešitelka)

Konference, přednášky a semináře

a) mezinárodní
 • 2017 Compositional Aspect in Latin (19th International Colloquium on Latin Linguistics – ICLL, Bayerische Akademie der Wissenschaften, München)
 • 2009 The Saturnian Verse: New Attempt of the Establishment of its Metric Structure (15th International Colloquium on Latin Linguistics – ICLL, Innsbruck)
 • 2008 The Metamorphosis of the Odyssey – Livius´ Translation and the Change in Versification (8th Europaeum Classics Colloquium, Bologna)
b) tuzemské
 • 2016 Compositional Aspect in Latin (FF MU, Brno)
 • 2009 příprava a organizace 9th Europaeum Classics Colloquium, Praha

Publikace

Odborné články v recenzovaných časopisech

 • VANÍKOVÁ, M., 2017. ‘Kompozicionální aspekt v latině’. Auriga – ZJKF 59/1; 7-32.
 • VANÍKOVÁ, M., 2010. ‘Comparison of the Saturnian Verse and Czech Translation Verse of Classical Quantitive Hexameters.’ AUC Philologica – Graecolatina Pragensia XXIII – 1/2010; 107-128.
 • VANÍKOVÁ, M., 2008. ‘Saturnský verš.’. Auriga – ZJKF 50; 5-26.

Články v konferenčních sbornících

 • VANÍKOVÁ, M., 2010. ‘The Saturnian Verse – New of the Establishment of its Metric Structure.’ In: P. Anreiter – M. Kienpointner (edd.), Latin Linguistics Today (Proceedings from the 15th International Colloquium on Latin Linguistics, Innsbruck, April 4-9 2009). Innsbruck: Innsbrucker Beitrage zur Sprachwissenschaft; 87-100.

Recenze a zprávy

 • rf. KUŤÁKOVÁ, E., 2012. Laudabile carmen – část I. – Římská metrika. Praha: Karolinum. Auriga – ZJKF 58/2, 2016; 99-102.
 • rf. PANHUIS, D., 2006. Latin Grammar. Ann Arbor: University of Michigan Press. AUC Philologica – Graecolatina Pragensia XXIII – 1/2010; 156-158.

Studijní materiály

 • VANÍKOVÁ, M. – MAREK, B. – PETRÁŇ, T., 2017. Romula sive pentameron Romanum. Praha: DVD.
 • VANÍKOVÁ, M. – MAREK, B. – PETRÁŇ, T., 2012. Casula ex crustulis exstructa. Praha: DVD.
 • VANÍKOVÁ, M. – MAREK, B. et alii, 2012. Rosaciola: liber discipuli. Praha: Scriptorium.
 • VANÍKOVÁ, M. – MAREK, B. et alii, 2012. Rosaciola: liber magistri. Praha: Scriptorium.
 • VANÍKOVÁ, M. – MAREK, B. et alii, 2011. Rosaciola. Praha: DVD.
 • VANÍKOVÁ, M. – MAREK, B., 2009. Parva rubra Cuculla. Praha: DVD.

Film a televize

Odborné poradenství pro latinský jazyk při natáčení:

 • seriálu Knightfall (2017, režie: David Petrarca)
 • filmu Die Pilgerin (2014, režie: Philipp Kadelbach)
 • účast ve třech dílech dětského pořadu ČT Planeta Yó (2012) – vyprávění o životě v antickém Římě

Ocenění

 • 2010-2011 Fulbright Scholarship
 • 2008 Cena Jana Palacha za vynikající přínos diplomové práce

Další aktivity

• členka výboru (hospodář) Jednoty klasických filologů (http://jkf.ff.cuni.cz)
• členka Asociace učitelů klasických jazyků (ALFA) (https://www.facebook.com/ALFA.asociace)
• předsedkyně spolku LVPA z. s. (Ludi variantur, plausus augetur) – tvorba latinského divadla a filmu (www.lvpanostra.net)

Úvod > Ústav > Vyučující a konzultace > Mgr. Martina Vaníková, Ph.D.