Novořecký jazyk a literatura – návrhy témat diplomových prací

Návrh témat kvalifikačních prací (pro nové SP)
Problematika konstituování odborné terminologie v novořečtině.

Částice „δηλαδή“ a její funkce v různých etapách vývoje řeckého jazyka.

Řecká jazyková otázka na prahu třetího tisíciletí.

Recepce antiky v novořecké literatuře.

Recepce Byzance v novořecké literatuře.

Překlady a překládání z řečtiny.

Výklady povstání Nika v moderním bádání.

Recepce řecké krize v České republice.

Uprchlická otázka v Řecku i v ČR.

Řecká občanská válka a její ohlas v českém tisku.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Novořecký jazyk a literatura – návrhy témat diplomových prací