Bakalářské studium

Bakalářské studium

 

STUDIJNÍ PLÁNY

(pozn: Studenti, kteří začali své současné studium před rokem 2019, mají jiné sady státnicových otázek. Prosíme, aby se před konáním státnic včas ozvali vedení ústavu.)

 • Řecká a latinská studia: Novořecký jazyk a literatura

 • Řecká a latinská studia: Ostatní specializace

Specializace pro sdružené studium:

 1. Starořecký jazyk a literatura
  BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA
  NÁVRHY TÉMAT BAK. PRACÍ
  POVINNÁ ČETBA
 2. Latinský jazyk a literatura
  BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA
  NÁVRHY TÉMAT BAK. PRACÍ
  POVINNÁ ČETBA
 3. Dějiny antické civilizace
  BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA
  NÁVRHY TÉMAT BAK. PRACÍ
  POVINNÁ ČETBA
  POVINNÁ ČETBA V PŘEKLADU
 4. Latinská medievistika
  BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA
  NÁVRHY TÉMAT BAK. PRACÍ
 5. Novořecký jazyk a literatura
  BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA
  NÁVRHY TÉMAT BAK. PRACÍ

Specializace pro samostatné studium:

 1. Klasická filologie
  BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA
  NÁVRHY TÉMAT BAK. PRACÍ
 2. Řecká filologie
  BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA
  NÁVRHY TÉMAT BAK. PRACÍ
 3. Latinský jazyk a kultura antiky a středověku
  BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA
  NÁVRHY TÉMAT BAK. PRACÍ
 4. Jazyk a kultura starověkého Řecka
  BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA
  NÁVRHY TÉMAT BAK. PRACÍ
 5. Jazyk a kultura starověkého Říma
  BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA
  NÁVRHY TÉMAT BAK. PRACÍ

Volba specializace: v přihlášce si uchazeč zvolí ze dvou variant: novořecký jazyk a literatura (pouze sdružené studium) nebo ostatní specializace (sdružené i samostatné studium). Může zvolit i obě varianty. Pokud uspěje v přijímací zkoušce na ostatní specializace, zvolí si při zápisu do 1. ročníku buď sdružené studium (lze jen v případě, že uspěje i v přijímací zkoušce na alespoň jeden kombinovatelný program), anebo samostatné studium. Při zápisu do 2. ročníku studia si potom zvolí jednu ze specializací (viz výše)

Úvod > Studium > Bakalářské studium