Latinská medievistika – návrhy témat bakalářských prací

Návrh témat kvalifikačních prací (pro nové SP)
Překlad 3. části Ars grammatica Aelia Donata s komentářem.

Překlad vybraných kázání Homiliáře opatovického.

Charakteristika jazyka václavské legendy Crescente fide Christiana v porovnání s jejími prameny.

Řehoř Veliký – Dialogy (počátky latinské hagiografie: postava sv. Benedikta).

Jak si zapamatovat Lombardovy Sentence.

Paměťové pomůcky v rukopisech české provenience.

Popisy Říma ve středověku.

Role relikvií ve středověku v latinských textech středověku.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Latinská medievistika – návrhy témat bakalářských prací