Povinná četba (Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy)

Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy: povinná samostatná četba v originále (podle ideálního průběhu studijního plánu)

 

Navazující magisterské studium:

a) povinná část

Lucretius I 1–109 a 920–950; III 931–1075; V 1–194 a 324–415

Cicero De officiis II

b) povinně volitelná část (student volí po dohodě s examinátorem – v závislosti na volbě tématu své diplomové práce – dvě z následujících položek)

výbor z elegiků: Tibullus – I 1 a 3; II 2; IV 7 a 11 (Sulpicia), Propertius – I 3; II 27; III 22; IV 2 a 11 A

výbor z listů: Plinius, Epistulae I 13; III 7; IV 13 a 19; VI 16; VII 20; VIII 8; IX 3 a 6; X, 1, 28 a 29; Seneca, Epistulae ad Lucilium 1, 6, 19, 51, 62, 101, 118;

Evangelium secundum Lucam (Hieronymus, Biblia sacra iuxta vulgatam versionem)

Quintilianus, Institutio oratoria I, proom., 1–4, 9–10, 12; II, 1–5, 7–9, 12; X, 1, par. XLIII–CXXXI

po předchozí domluvě s vyučujícím/examinátorem další texty odpovídajícího objemu a úrovně obtížnosti, které přímo souvisejí s tématem zadané diplomové práce

Překlad a výklad latinských textů
Tacitus, Annales, knihy I, XI–XVI

Horatius, Carmina I–III

Horatius, Epistulae I 1, 2, 19, 20

SZZK
Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Povinná četba (Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy)