Povinná četba (Starořecký jazyk a literatura)

Řecká a latinská studia, specializace Starořecký jazyk a literatura: povinná samostatná četba v originále (podle ideálního průběhu studijního plánu)

 

Bakalářské studium:

ročník Semestr Četba kurz
1. Zimní
Letní
2. Zimní Xenophon, Cyropaedia (úryvek): Kyrova smrt“ (Cyr. 8.7), tj. str. 37-43 Steinmannova výboru Starořečtina III
Letní Plato, Apologia Úvod do starořecké četby
Plato, Apologia

Xenophon, Anabasis a Cyropaedia (úryvky):

  • „Kyros v Medii u dědečka“ (Cyr. 1.2.1-2; 1.3; 1.4.1-2), tj. str. 19-27 Steinmannova výboru
  • „Xenofon řečí povzbuzuje mysl vojáků“ (An. 3.2), tj. str. 86-93 Steinmannova výboru

nebo

Homerus (200 veršů, výběr z následujících pasáží: Ilias I, 1-100; XVIII, 50-150; XXII, 188-390; Odyssea I, 1-100; VI, 85-185; IX, 170-536.

 

Starořečtina IV
3. Zimní Evangelium secundum Lucam

elegie, iamby a epigramy v rozsahu Stiebitzova školního vydání (sv. I, str. 19-40 a str. 93-108)

(nebo jiná díla podobného charakteru, rozsahu a obtížnosti)

Lucianus, Prometheus

Samostatná četba starořeckých autorů
Homerus, Ilias I; Odyssea I, 1-100 Interpretační seminář starořecký I (Homér)
Letní Plato, Symposium; Euripides, Medea BZK
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Povinná četba (Starořecký jazyk a literatura)