Povinná četba (Starořecký jazyk a literatura NMgr.)

Řecká a latinská studia, specializace Starořecký jazyk a literatura: povinná samostatná četba v originále (podle ideálního průběhu studijního plánu)

 

Navazující magisterské studium:

Stiebitz, F., Výbor z řecké lyriky I-II. Praha 1932-1933 (vše kromě elegií a epigramů)

Sophocles, Antigona

Menander, Dyscolus (v. 1-426)

Aristophanes, Aves (v. 1-538)

Aeschylus, Persae (v. 1-301; 907-1076)

nebo jiné texty v podobném rozsahu (po domluvě s vyučujícím)

Překlad a výklad starořeckých textů
Herodotus I, 123-130; II, 121; III, 38-43 (nebo jiné pasáže podobného rozsahu a obtížnosti)

 

Starořecké literární dialekty
Demosthenes, Philippica III,  47-76

 

Vývoj starořeckého jazyka
Thucydides II, 42-65

Plato, Phaedrus

Homerus, Odyssea IX

SZZK

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Povinná četba (Starořecký jazyk a literatura NMgr.)