BZK – Novořecký jazyk a literatura

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Část SZZ1 Obhajoba bakalářské práce
Část SZZ2 Novořecký jazyk a literatura

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů:

a) Novořecký jazyk (písemná a ústní část) – v písemné části student prokáže praktickou schopnost aplikovat morfologické a syntaktické poznatky z novořeckého jazyka, schopnost překladu z řečtiny do češtiny a z češtiny do řečtiny a schopnost napsat obsahově, gramaticky i stylisticky správný esej v novořečtině. V ústní části se pak vyžaduje dobrá znalost normativní mluvnice, jež se ověřuje formou souvislého výkladu o vybraném teoretickém problému a dále prakticky na překladu a výkladu. Písemná část zkoušky je hodnocena komisí.

b) Novořecká literatura – student prokáže dobrou znalost novořecké literatury v celé její žánrové šíři, a to od 18. století do současnosti, jakož i solidní orientaci ve všech vývojových stádiích řecké literatury.

c) Novořecké dějiny, kulturní vývoj a reálie – student prokáže dobrou znalost novodobých dějin Řecka od národně-osvobozenecké revoluce Řeků (1821) do současnosti a bezpečnou znalost jeho aktuálního společensko-politického a kulturního vývoje. Zkoušení historie probíhá v češtině, vybrané otázky z řeckých reálií v řečtině.

Novořecký jazyk

Novořecký jazyk – písemná část

 • jazykový test z morfologie, syntaxe
 • překlad do češtiny
 • překlad do řečtiny
 • esej v řečtině na dané téma

Novořecký jazyk – ústní část

 • rozprava nad písemnou částí; znalost normativní mluvnice se ověřuje formou souvislého teoretického výkladu o vybraném problému

Morfologie a syntax (teoretické otázky v rozsahu kurzů novořečtina I, novořečtina II, novořecká morfologie, novořecká syntax):

 • Slovní druhy, gramatické kategorie jmen a sloves.
 • Člen určitý a neurčitý – použití, české ekvivalenty.
 • Substantiva a zájmena – tvoření, klasifikace a použití.
 • Adjektiva a adverbia – tvoření, klasifikace a použití včetně stupňování.
 • Číslovky, číselné výrazy – použití, srovnání s češtinou.
 • Sloveso – slovesný rod, slovesná diateze, aktivní a pasivní konstrukce.
 • Systém slovesných časů v indikativu, tvoření a funkce.
 • Slovesné mody kromě indikativu, tvoření a funkce.
 • Sloveso a jeho valence, slovesa tranzitivní a intranzitivní.
 • Jmenné tvary slovesné; tvoření, klasifikace a použití participií.
 • Typy vět z hlediska kvality, obsahu a stavby (věta kladná, záporná, tázací, jednoduchá apod.).
 • Věty hlavní a vedlejší, souřadné a podřadné spojení, souřadicí spojky.
 • Hlavní a vedlejší větné členy (subjekt, predikát, objekt, přívlastek, doplněk, příslovečné určení).
 • Přívlastek shodný a neshodný (typy a možnosti vyjádření).
 • Souslednost časů; závislé věty tázací.
 • Vedlejší věty obsahové vypovídací; spojky oti/pos, specifikace použití spojky pou.
 • Vedlejší věty obsahové přací a obavné; vedlejší věty účelové.
 • Vedlejší věty podmínkové a přípustkové.
 • Vedlejší věty časové a příčinné.
 • Vedlejší věty účinkové a vztažné.

Povinná literatura:

 • Dostálová, R. – Franc-Sgourdeou, C.: Základní kurz novořeckého jazyka, Praha 2004.
 • Holton, D., P.: Mackridge & E. Phillipaki-Warburton. Greek: An Essential Grammar of the Modern Greek Language, Londýn – New York 2004.
 • Neoelliniki grammatiki (tis dimotikis), (Idryma Manoli Triandafyllidi), Soluň 1991.
 • Zerva, G.: Nebojte se řečtiny, Praha 1999.
 • Kleris, Ch. – Babiniotis, G: Grammatiki tis neas ellinikis. Domoliturjiki – epikinoniaki. II. To rima. I organosi tu minymatos, Athény 1999.
 • Kleris, Ch. – Babiniotis, G: Grammatiki tis neas ellinikis. Domoliturjiki – epikinoniaki. III. Ta epirimatika stichia. I exidikevsi tu minymatos, Athény 2001.

Doporučená literatura:

 • Hesse, Rolf: Syntax of the Modern Greek Verbal System. The Use of the Forms, Particularly in Combination with „tha“ and „na“, 2nd Revised Edition. Copenhagen : Museum Tusculanum Press, 2003.
 • Mackridge, Peter: I neoelliniki glossa. Perigrafiki analysi tis neoellinikis kinis, Ekdosis Pataki, Athény 1987.
 • Mirambel, A.: I nea elliniki glossa. Perigrafi ke analysi, Soluň [1978] 1988.
 • Tsopanakis, G.: Neoelliniki Grammatiki, Soluň – Athény 1994.
 • Tzartzanos, Achill: Neoelliniki syntaxis (tis kinis dimotikis), Soluň 1996.

Novořecká literatura

 • Počátky novořecké literatury a problém periodizace novořecké literatury.
 • Krétská renesance (Kornaros, Sachlikis, Bergadis, Delaportas) a Benátky (Flanginio frontistirio).
 • Kyperská literatura (překlady, kroniky).
 • Folklorní slovesnost a její význam pro vznik novořecké poezie.
 • Turkokracie a církevní rétorika (Kosmas Aitolos, Ilias Miniatis).
 • Osvícenství a Francouzská revoluce (Dapontes, Rigas aj.).
 • Fanariotská literatura.
 • Romantismus a klasicismus (Solomos, Kalvos).
 • Korais a Psycharis, jejich díla a význam pro další vývoj řeckého jazyka a literatury.
 • Historický román. Paměti z doby osvobozujících bojů (Roidis, Makryjannis).
 • Generace r. 1880 a její význam pro řeckou poezii (Palamas aj.) a prózu (Karkavitsas, Papadiamandis, Vizyinos aj.).
 • Počátek 20. století. (Kavafis, Varnalis, Sikelianos, Karyotakis, Kazantzakis).
 • Generace 30. let, maloasijská katastrofa (Theotokas, Myrivilis, Venezis, Dukas).
 • Společenský román třicátých let (Politis, Theotokas, Myrivilis, Terzakis, Karagatsis, Prevelakis).
 • Hlavní zástupci vrcholné poezie 20. století. (Seferis, řecký surrealismus: Elytis, Engonopulos, Embirikos, Kavvadias).
 • Obraz 2. světové války v řecké literatuře.
 • Občanská válka.
 • Literatura 2. pol. 20. století na základě překladové literatury (Nollas, Matesis, Zografu, Avraamidu aj.).

Doporučená literatura a el. zdroje:

Novodobé dějiny Řecka a jeho společensko-politický vývoj

Student dostává jednu otázku z dějin, na kterou odpoví česky, a jednou otázku z novořecké kultury a společností, na kterou odpoví řecky.

 • Proměny řecké společnosti v 18. století – zformování novořeckého národa.
 • Řecká národně osvobozenecká revoluce – filhellenismus.
 • Kapodiastriasův stát – otonské období.
 • Zformování „velké myšlenky“, zrod makedonské otázky a boj o Krétu.
 • Charilaos Trikupis a jeho reformy – řecko-turecká válka v r. 1897.
 • Řecko v době balkánských válek, reformy E. Venizelose, národní rozkol.
 • Maloasijská katastrofa, utečenecký problém a proměny řecké společnosti v meziválečném období.
 • Ioannis Metaxas a diktatura 4. srpna.
 • Řecko-italská válka, německý útok a trojí okupace Řecka.
 • Protifašistický odboj a první občanská válka (Dekemvriana).
 • Druhá občanská válka (1946–1949).
 • Příchod řeckých uprchlíků do Československa.
 • Řecko po občanské válce, vliv USA, kyperská otázka.
 • Vnitropolitická krize 60. let.
 • Vyhlášení diktatury plukovníků – turecká invaze na Kypr.
 • Řecko po pádu diktatury až do r. 1981 – Konstantinos Karamanlis.
 • Vstup Řecka do EHS a jeho pozice v EU dnes.
 • Řecko se socialistickou vládou (1981 – 2004) – Andreas Papandreou.
 • Vztahy Řecka k jeho sousedům – současné řecko-turecké vztahy.
 • Οι Έλληνες στην Τσεχία.
 • Οι Ελληνο-τσεχικές σχέσεις από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα.
 • Το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας (κόμματα, εκπρόσωποι, τάσεις).
 • Γεωγραφία της Ελλάδας / δημογραφικές τάσεις.
 • Οι επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης στην Ελλάδα.
 • Οι σχέσεις των Ελλήνων με την Ορθόδοξη Εκκλησία.
 • Αθήνα, πρωτεύουσα της Ελλάδας.
 • Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα / ελληνικά ΜΜΕ.
 • Ελληνική μουσική – θέατρο και κινηματογράφος.
 • Ελληνική κουζίνα.
 • Χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας / Η θέση της γυναίκας.

Povinná literatura:

 • Pavel Hradečný a kolektiv: Dějiny Řecka, NLN, Praha 2009.

Doporučená literatura:

 • Jan Rychlík a kolektiv: Mezi Vídní a Cařihradem – Utváření balkánských národů, Vyšehrad, Praha 2009.
 • Miroslav Tejchman: Balkán ve válce a v revoluci, 1939-1945, Karolinum, Praha 2008.
 • Michael W. Weithmann: Balkán: 2000 let mezi Východem a Západem, Vyšehrad, Praha 1995.
 • Pavel Hradečný: Řecká komunita v Československu – Její vznik a počáteční vývoj (1948-1954), ÚSD, Praha 2000.
 • Pavel Hradečný: Řekové a Turci – Nepřátelé nebo spojenci?, NLN, Praha 1999.
 • About Greece, General Secretariat of Communication, Athens 2007.
 • Antonis Karakousis: Meteori hora, Apo tin kinonia tis anagis stin kinonia tis epithymias (1975-2005), Estia, Athény 2006.
 • Mark Mazower: Salonica, City of ghosts, Harper Collins Publishers, London 2004
Úvod > Studium > Bakalářské studium > BZK – Novořecký jazyk a literatura