Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání – návrhy témat bakalářských prací

Návrh témat kvalifikačních prací (pro nové SP)
Přímá metoda ve výuce latiny: historie a současnost.

Studijní styly studentů ve výuce latiny a možnosti práce s jednotlivými typy studentů.

Využití poznatků strukturální lingvistiky ve výuce latiny.

Cíle výuky latiny na gymnáziích.

Multimédia ve výuce latiny.

Didaktická analýza vybrané učebnice latiny, resp. srovnání vybraných učebnic.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání – návrhy témat bakalářských prací