Latinská medievistika – návrhy témat diplomových prací

Návrh témat kvalifikačních prací (pro nové SP)
Metrický a stylistický rozbor vojtěšské legendy Versus de passione sancti Adalberti.

Překlad a komentář václavské legendy Oriente iam sole.

Polovětné propozice v textu prvních Kosmových pokračovatelů.

Gervasius z Canterbury, Tractatus de combustione et reparatione Cantuarensis ecclesiae (překlad textu, komentář).

Guibert z Nogentu, De pignoribus sanctorum (O relikviích svatých).

Iohannes Porta de Annoniaco – Cesta Karla IV. do Říma r. 1355 (překlad textu, komentář).

Ovidius v českých středověkých rukopisech.

Mistři pražské university na konci 14. století – díla dochovaná v knihovně v Elblągu.

Vnitřní exil českých katolíků v 15. století.

Svatý Nikdo (Sermo de Sancto Nemine) v českých zemích a středověká parodie.

Scutum fidei v českých zemích.

Převypravování Bible v českých zemích.

Doctrinale puerorum Alexandra de Villa Dei a středověká mnemotechnika.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Latinská medievistika – návrhy témat diplomových prací