Roma ahenea MMXVI

Roma ahenea MMXVI

ITÁLIE A GALIE, POHANÉ A KŘESŤANÉ V 5. STOL. N. L.
Kolokvium k římské literatuře, kultuře a dějinám pozdní antiky
(k 1600. výročí plavby Rutilia Namatiana do Galie)

30. září – 1. října 2016

V Pravděpodobně na podzim roku 416 nebo 417 podnikl galořímský aristokrat Rutilius Namatianus cestu z Říma kolem západního pobřeží Itálie do Narbonské Galie, kterou krátce předtím vyplenili Visigóti. O této plavbě napsal báseň v elegickém distichu o dvou knihách, která je jedním z nejdůležitějších pramenů ke své době – k pohanství a možná i křesťanství, k Římu, Itálii a v malé míře i Galii, k dobové realitě i k tomu, jak ji přinejmenším někteří chtěli vidět.

K tomuto výročí pořádá Ústav řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 1-2denní kolokvium. Jeho hlavním cílem je představit současné české bádání o literatuře, kultuře a dějinách pozdní antiky a zprostředkovat kontakt mezi badateli, kteří se touto problematikou zabývají.

PROGRAM

ANOTACE JEDNOTLIVÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Úvod > Varia > Série konferencí ROMA > Roma ahenea MMXVI