Bakalářské studium

Informace k přijímacímu řízení lze obecně nalézt na stránkách FF UK.

Informace o Dni otevřených dveří jsou zde.

Přihlášky do bakalářského studia lze podávat do 29. 2. 2024.

Pro rok 2024/2025 jsou na ÚŘLS otevírány následující programy bakalářského studia:

K písemnému testu na tuto specializaci přikládáte nepodepsaný seznam přečtené novořecké literatury (v překladu či originále). Doporučujeme na něm mít alespoň 5 titulů. Inspiraci k jejich výběru lze najít zde.

Literatura k přípravě na test je uvedena zde.

Modelový test najdete zde (klíč k němu pak zde); ukázku části testu k české gramatice a stylistice si můžete najít v tomto testu (jde o sekci „I. Obecné předpoklady k filologickému studiu“).

 

Literatura k přípravě na test je uvedena zde.

Modelový test najdete zde.

 

Při ústní zkoušce na tento program předkládáte k nahlédnutí jako podklad pro pohovor kromě jiného seznam přečtené odborné literatury, příp. překladů děl římské (latinské) literatury. Doporučujeme na něm mít alespoň 5 titulů. Inspiraci k jejich výběru lze najít zde.

Úvod > Přijímací řízení > Bakalářské studium