SZZK – Novořecký jazyk a literatura

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Část SZZ1 Obhajoba diplomové práce
Část SZZ2 Novořecký jazyk a literatura

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů:

a) Novořecký jazyk (písemná a ústní část) – student prokáže schopnost důstojného písemného a ústního projevu v novořečtině (písemná zkouška sestává z překladu do řečtiny, z řečtiny a z eseje na zadané téma; písemná část zkoušky je hodnocena komisí), přehlednou znalost vývoje řeckého jazyka a schopnost odborné rozpravy v novořečtině nad esejí a vybraným jazykovědným problémem. Písemná část zkoušky je hodnocena komisí.

b) Byzantská a novořecká literatura – student prokáže znalost problematiky byzantské a novořecké literatury a filosofie v rozsahu magisterského studia a sečtělost v byzantské a novořecké literatuře v originálech a překladech v rozsahu povinné četby.

c) Byzantské a novořecké dějiny a reálie – student prokáže přehlednou znalost řeckých dějin a reálií.

Tématické okruhy SSZK

Jazykověda

 1. Helénistická koiné (periodizace, historický kontext, prameny, nejdůležitější vývojové změny ve fonetice, morfologii a syntaxi)
 2. Římská koiné (periodizace, historický kontext, prameny, nejdůležitější vývojové změny ve fonetice, morfologii a syntaxi)
 3. Byzantská řečtina (periodizace, historický kontext, nejdůležitější vývojové změny ve fonologii, morfologii a syntaxi, vysoký, střední a nízký registr, prameny, autoři)
 4. Kontakty novořečtiny s cizími jazyky (historický kontext, postavení řečtiny v rámci balkánského jazykového svazu, výpůjčky přejaté z cizích jazyků)
 5. Novořecké dialekty (původ, klasifikace, nejtypičtější rysy)
 6. Katharevusa (zastánci a jejich argumenty, vlivy katharevusy na dnešní jazyk)
 7. Dimotiki (zastánci a jejich argumenty, politizace jazykové otázky)
 8. Fonologie novořečtiny (fonematický inventář, prozodie, nejdůležitější fonologické jevy a procesy)
 9. Parataxe v novořečtině (druhy spojek a souřadných souvětí)
 10. Hypotaxe v novořečtině (druhy spojek a vedlejších vět)

Literatura

Student dostane zadány 3 otázky:

 1. z byzantské literatury
 2. novořecké literatury (rozprava bude vedena řecky)
 3. identifikace ukázky, zasazení do literárního a historického kontextu, podrobná charakteristika osobnosti či poetiky.

I. byzantská literatura

antický kánon – nové funkční žánry – post-byzantská literatura – novořecká literatura – řecký folklór – drama a divadlo tj.:

rétorika
epistolografie
historiografie
církevní poezie
světská poezie
hagiologie
populární byzantská literatura

II. novořecká literatura

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – σύγκριση με λογοτεχνικά ρεύματα της Ευρώπης, ανάλυση συγκεκριμένου λογοτεχνικού έργου ανα επιλογής.

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

 • Λατινοκρατούμενος ελληνισμός
 • Kρητική λογοτεχνία
 • Ο ελληνισμός της διασποράς
 • Τουρκοκρατούμενος ελληνισμός

ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1669-1830) – ο διαφωτισμός

 • Λαϊκές αφηγήσεις
 • Νεοελληνικός διαφωτισμός

ΝΕΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1830-1880) – ρομαντισμός και  «κλασικισμός»
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΟΙ ΦΑΝΑΡΙΩΤΈΣ ΚΑΙ Η ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ – (20Ος ΑΙΩΝΑΣ)

 • Η λογοτεχνία από το 1922 ως το 1945
 • Μεταπολεμική και σύγχρονη λογοτεχνία

Βυζαντινή και νεοελληνική ιστορία

 1. Το Βυζάντιο και το θέμα της α-συνέχειας στη νεοελληνική ιστοριογραφία
 2. Η γέννηση του Βυζαντίου – βασικοί περίοδοι της ιστορίας του
 3. Σχέσεις Βυζαντίου με Σλάβους
 4. Το Βυζάντιο και οι Σταυροφορίες – Η δυναστεία των Αγγέλων
 5. Αυτοκρατορία της Νίκαιας, τελευταίες ημέρες του Βυζαντίου, Παλαιολόγεια αναγέννηση – πτώση Κωνσταντινουπόλεως
 6. Πλήθων – Γεννάδιος – Η έξοδος των ελλήνων λογίων στη Δύση και ο ρόλος τους στην Αναγέννηση – Ελληνικές παροικίες στο εξωτερικό
 7. Ενετοκρατία – Κρητική Σχολή
 8. Οθωμανικό κράτος και οθωμανική κοινωνία
 9. Η θέση των Ελλήνων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία – Κοινότητες – Παιδομάζωμα – Νεομάρτυρες
 10.  Πατριαρχείο και Φαναριώτες
 11.  Οθωμανική αυτοκρατορία και Ευρώπη – Πόλεμοι Σταυρού και Ημισελήνου
 12.  Ρωσία και Ελλάδα – Ορλοφικά
 13.  Η ελληνική κοινωνία τον 18ο αιώνα
 14.  Επτανησιακή πολιτεία – Φιλική Εταιρεία – Αλή Πασάς
 15.  Ελληνικός διαφωτισμός – Ρήγας Φεραίος και Αδαμάντιος Κοραής
 16.  Μικρασιατική καταστροφή – το ΚΚΕ την περίοδο του μεσοπολέμου
 17.  Η Ελλάδα παραμονές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
 18.  Κατοχή κι Αντίσταση
 19.  Δεκεμβριανά – Λευκή Τρομοκρατία
 20.  Εμφύλιος Πόλεμος
Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > SZZK – Novořecký jazyk a literatura