SZZK – Novořecký jazyk a literatura

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Část SZZ1 Obhajoba diplomové práce
Část SZZ2

Novořecký jazyk a literatura

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů:

a) Novořecký jazyk (písemná a ústní část) – student prokáže schopnost důstojného písemného a ústního projevu v novořečtině (písemná zkouška sestává z překladu do řečtiny, z řečtiny a z eseje na zadané téma), přehlednou znalost vývoje řeckého jazyka a schopnost odborné rozpravy v novořečtině nad esejí a vybraným jazykovědným problémem.

b) Byzantská a novořecká literatura – student prokáže znalost problematiky byzantské a novořecké literatury a filosofie v rozsahu magisterského studia a sečtělost v byzantské a novořecké literatuře v originálech a překladech v rozsahu povinné četby.

c) Byzantské a novořecké dějiny a reálie – student prokáže přehlednou znalost řeckých dějin a reálií.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > SZZK – Novořecký jazyk a literatura