Mgr. Bořivoj Marek

  Konzultační hodiny
  • Viz webové stránky katedry
  Adresa

  Specializace

  didaktika latinského jazyka a literatury

  Odborné zájmy

  literární text ve výuce latiny, metody výuky latiny a latinské literatury, živá latina

  Vzdělání

  • od 2013 postgraduální studium na FF UK, obor klasická filologie, připravovaná disertační práce Literární text ve výuce latiny, školitelka: doc. Eva Kuťáková; státní zkouška vykonána: 23. 5. 2017.
  • 2012 kurz CŽV 1246 Škola jako místo setkávání aneb jak školní prostředí podporuje rozvoj žáků, garant kurzu: Dr. Lenka Krejčová
  • 2002-2011 magisterské studium na FF UK (latina – řečtina), diplomová práce Překlad a výklad páté knihy (1.-15. kap.) Orosiových „Historiarum adversum paganos libri VII“, vedoucí práce: prof. Bohumila Mouchová

  Zaměstnání a profesionální praxe

  • od října 2017 asistent (didaktik klasických jazyků) na ÚŘLS FF UK
  • od 2011 výuka latiny a řečtiny na Akademickém gymnáziu v Praze
  • od 2009 externí spolupráce s Katedrou společenských věd FSv ČVUT
  • 2012-2017 výuka latiny a řečtiny v jazykové škole Mgr. Dany Čepkové
  • 2009-2010 externí spolupráce se Slovanským ústavem AV ČR
  • 2007-2008 knihovník v knihovně ÚŘLS FF UK

  Studium v zahraničí, stipendia a stáže

  • 2004-2005 dvousemestrální pobyt v Accademia Vivarium Novum, Montella, Itálie
  • 2004 týdenní pobyt na JACT Latin Summer School, Wells, Velká Británie

  Podíl na grantech a projektech

  výukové
  • 2015 projekt vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky FF_15_TO1_021: Inovace předmětu Stylistická a překladová cvičení (obor: Latinský jazyk a literatura) (řešitel), hlavní řešitelka: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
  • 2015 projekt vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky: Inovace seznamu povinné četby v latinském jazyce pro 1. ročník bakalářského studia Latinského jazyka a literatury. (řešitel), hlavní řešitel: Mgr. Michal Ctibor
  • 2010 podíl na tvorbě výstupů z grantu (film a příručky) FRVŠ na inovaci výuky: Výroba multimediální pomůcky pro výuku latiny, hlavní řešitelka: Mgr. Martina Vaníková
  další
  • 2018 účast na projektu (metodik vzdělávacích programů) Informace pro rozvoj demokratické společnosti (MŠMT OP Věda, Výzkum, Vzdělání; Výzva 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP), reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008181; hlavní řešitel: prof. Václav Liška (FSv ČVUT)

  Konference, přednášky a semináře

  a) mezinárodní
  • 2015 Comenius´ Schola Ludus, Then and Now (Colloque international «Fabula agitur» – Pratiques théâtrales et artistiques, oralité et apprentissage des langues et cultures de l´Antiquité. Histoire, esthétique, didactique, Grenoble)
  • 2014 Teaching Ancient Greek Language and Culture at Grammar Schools in the Czech Republic (Seminars on Ancient Greek Literature and Culture, Delfy)
  • 2010 Matrona quaedam Ephesi… a De fabulis Lupinis (konference Monumenta viaeque – In honorem et memoriam Iohannis Ørberg, Řím)
  • 2008 Evangelium secundum Lucam (loci electi) a Latinitas viva et vita eius (konference Litterarum vis, Szeged a Budapešť)
  b) tuzemské
  • 2019 Paulus Orosius a přírodní katastrofy v dějinách Říma (XXVII. Letní škola klasických studií: Evropská civilizace a příroda, Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, Kutná Hora)
  • 2019 Antická každodennost – Od abecedy k deklamaci: jak to chodilo v římské škole (přednáška pro U3V, FF UK, Praha)
  • 2018 Několik postřehů k literární stránce Zlaté buly Karla IV. (1356) (Jiří z Poděbrad: volba a korunovace českého krále, Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Praha)
  • 2017 Latinsky s Ovidiem (Den latiny VI na FF UK, Praha)
  • 2017 Vliv klasického vzdělání na rozvoj osobnosti (seminář Asociace učitelů klasických jazyků – ALFA, Praha)
  • 2016 Paulus Orosius a přírodní katastrofy v dějinách Říma (kolokvium Roma ahenea MMXVII: Itálie a Galie, pohané a křesťané v 5. stol. n. l., Praha)
  • 2015 Intellexi illum versipellem esse! – Petroniovo vypravování o vlkodlakovi (Den latiny IV na FF UK, Praha)
  • 2015 Vhodnost Ørbergových výukových materiálů k inscenaci (metodický seminář k učebnici Familia Romana – „Latinský jazyk nově“, Tábor)
  • 2014 Živá latina na gymnáziu (workshop OPPA, Arcibiskupské gymnázium, Praha)
  • 2014 Matrona quaedam Ephesi… (antická novela) a Quid istuc obsecro est? aneb What the hell is this? (srovnání anglické a latinské hovorové frazeologie) (Den latiny III na FF UK, Praha)
  • 2014 Možnosti využití živé latiny pro čtenářskou gramotnost v latině (workshop čtenářské gramotnosti OPPA, Arcibiskupské gymnázium, Praha)
  • 2014 Výuka latiny a řečtiny na Akademickém gymnáziu. Užití dramatických vsuvek ve výuce (spolu s J. Morávkem) (JKF, Praha)
  • 2014 Schola ludus neboli zpráva o využití (autorského) latinského divadla při výuce latiny (konference Vivat latina reserata! na FPF SU, Opava)
  • 2013 At ego tibi sermone isto Milesio varias fabulas conseram… (tvorba latinsky psaného příběhu) a At ut scias nunc dehinc Latine iam loquar (frazeologie římské komedie) (Den latiny II na FF UK, Praha)
  • 2013 Basilejská kompaktáta a Jiří z Poděbrad (rozbor překladu kompaktátních listin) (kolokvium Jiří z Poděbrad – pragmatik a/či vizionář, Senát PČR, Praha)
  • 2012 „Loquerisne Latine?“ aneb i to je možné a snad i žádoucí – stručný úvod do mluvené latiny (Den latiny I na FF UK, Praha)
  • 2007 Další aktivity spojené s živou latinou na ÚŘLS FF UK (konference Netradiční přístupy k výuce klasických jazyků, Olomouc)
  • 2006 Stella, villa aestiva a Ferdinando Tirolensi constructa (Seminarium Latinum Pragense IV, Praha)

  Publikace

  Sborníky

  • MAREK, B. – HONČ, P. (edd.), 2013. Visuque et auditu iuxta venerabilis adrogantiam effugerat. Sborník k 80. narozeninám prof. Bohumily Mouchové. Praha: Jednota klasických filologů, ISBN: 978-80-904945-2-7, 263 s.

  Odborné články v recenzovaných časopisech

  • MAREK, B., 2018. ‘Vliv klasického vzdělání na rozvoj osobnosti – část 4’. Andragogika – čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých (přijato do tisku).
  • MAREK, B., 2017. ‘Vliv klasického vzdělání na rozvoj osobnosti – část 3’. Andragogika – čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých 3-4/2017; 2-8.
  • MAREK, B., 2017. ‘Hermeneumata (Pseudodositheana) and Their Didactic Use’. AUC Philologica – Graecolatina Pragensia XXVII – 2/2017; 127-152.
  • MAREK, B., 2016. ‘Vliv klasického vzdělání na rozvoj osobnosti – část 2’. Andragogika – čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých 4/2016; 2-11.
  • MAREK, B., 2016. ‘Vliv klasického vzdělání na rozvoj osobnosti – část 1’. Andragogika – čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých 3/2016; 5-13.
  • MAREK, B., 2013. ‘George of Poděbrady and the Compacts of Basle – a Contribution to the Colloquium „George of Poděbrady – a Pragmatist and/or a Seer“’. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe Vol. 4/2013, No. 2; 155-158.

  Články v konferenčních sbornících

  • MAREK, B., 2014. ‘Využití latinského divadla při výuce latiny’. In: K. Vymětalová (ed.), Vivat Latina reserata! Opava: Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě, 66-70.
  • MAREK, B., 2013. ‘Basilejská kompaktáta a Jiří z Poděbrad’. In: V. Liška (ed.), Jiří z Poděbrad – pragmatik a/či vizionář. Praha: ČVUT, 27-46.
  • MAREK, B., 2014. ‘Kateřina z Poděbrad a Janus Pannonius’. In: Jiří z Poděbrad a jeho rodina (kolektiv autorů). Praha: ČVUT, 23-37.

  Články v ostatních periodikách a sbornících

  • MAREK, B., 2018. ‘Zlatá bula Karla IV. + dodatek č. 1’. In: V. Liška (ed.). Jiří z Poděbrad, král český. Praha: Olympia, 59-72.
  • MAREK, B., 2013. ‘Prooemium – Vita et opera Bohumilae Mouchová’. In: B. Marek – P. Honč (edd.). Visuque et auditu iuxta venerabilis adrogantiam effugerat. Sborník k 80. narozeninám prof. Bohumily Mouchové. Praha: Jednota klasických filologů, 9-12.
  • MAREK, B., 2009. ‘Stella – villa aestiva a Ferdinando Tirolensi constructa’. Vox Latina 45/175; 10-15.

  Recenze a zprávy

  • MAREK, B. 2016. ‘Pohřební řeči nad rakví’. In: V. Liška (ed.), Karel IV. – Pohřeb. Praha: Academia enonomia, 14. (stručný úvod k latinské i české verzi řečí pronesených na pohřbu Karla IV.)
  • MAREK, B., 2014. ‘Historiam scribere (et legere) – zpráva o symposiu k jubileu prof. Bohumily Mouchové.’ Auriga (ZJKF) LVI/2; 66-68.
  • MAREK, B., 2013. ‘Didaktické využití překladu basilejských kompaktát’. Andragogika – čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých 2/2013; 34-35.
  • MAREK, B., 2012. ‘Schola ludus neboli zpráva o využití (autorského) latinského divadla při výuce latiny.’ In: L. Krejčová – V. Mertin (edd.), Škola jako místo setkávání – sborník příspěvků z konference. Praha: UK FF, CD-ROM.
  • MAREK, B., 2009. ‘Litterarum vis.’ Auriga (ZJKF) LI; 103-105.
  • MAREK, B., 2008. ‘Další aktivity spojené s živou latinou na ÚŘLS FF UK.’ In: B. Pokorná (ed.), Netradiční přístupy k výuce cizích jazyků. Olomouc: Univerzita Palackého, 33-34.
  • MAREK, B., 2006. ‘De Seminario Pragensi.’ Vox Latina 42/166; 592-594.
  • MAREK, B., 2006. ‘Academia Vivarium novum.’ Auriga (ZJKF) XLVIII; 61-64.
  • rf. ØRBERG, H. H. – ČEPELÁK, J. A., 2012. Latinsko-český kapesní slovník. Dobřichovice: Kava-Pech. – pro nakladatelství Kava-Pech.

  Překlady

  a) do češtiny
  • Paulus OROSIUS Dějiny proti pohanům, 2018, ed. B. Mouchová, Praha: Argo (překlad 5. knihy + poznámky), 219-274.
  • Basilejská kompaktáta (soubor listin publikovaný Fr. Palackým v Archivu českém). 2013. V rámci příspěvku: ‘Basilejská kompaktáta a Jiří z Poděbrad’. In: V. Liška (ed.), Jiří z Poděbrad – pragmatik a/či vizionář. Praha: ČVUT, 27-46. Týž překlad vyšel i jako separát v: Liška, V. (ed.), 2013. Kompaktáta. Zlín: Academia Economia s. r. o., 44 s.
  b) do latiny
  • Předmluva v publikaci: Dodatky k prvnímu dílu Slovníku jazyka staroslověnského (2008-2010, GA0/GA) – Projekt GA405/08/1582.
  • Úvod, předmluva a popis edice v publikaci: Konzal, V. (ed.), 2007. Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Praha: Slovanský ústav AV ČR – Euroslavica.

  Studijní materiály

  • MAREK, B., 2016. M. T. Cicero: Somnium Scipionis – komentář, předmluva a slovníček. (Nepublikovaná skripta, spolu s M. Ctiborem).
  • MAREK, B., 2016. Petronius: Ex Satyricon libris de matrona quadam Ephesi… – komentář, předmluva a slovníček. (Nepublikovaná skripta, spolu s M. Ctiborem).
  • MAREK, B., 2016. Valerius Maximus: Factorum et dictorum memorabilium libri IX (výbor) – komentář, předmluva a slovníček. (Nepublikovaná skripta, spolu s M. Ctiborem).
  • MAREK, B. – HONČ, P. (edd.), 2010. Senofonte: Ciropedia – per il liceo classico. Roma: Accademia Vivarium Novum. ISBN: 8895611160, 63 s. – komentář ve duchu přímé metody výuky řečtiny
  • MAREK, B. – VANÍKOVÁ, M. ET ALII, 2012. Rosaciola/Liber discipvli. Praha: Scriptorium, ISBN 978-80-87271-63-6, 65 s. – doprovodná publikace k didaktickému filmu
  • MAREK, B. – VANÍKOVÁ, M. ET ALII, 2012. Rosaciola/Liber magistri. Praha: Scriptorium, ISBN 978-80-87271-64-3, 62 s. – doprovodná publikace k didaktickému filmu + Rosaciola – latinský didaktický film na DVD.

  Divadlo a film

  • tvorba scénářů k latinským divadelním představením: Parva Rubra Cuculla; De casula ex crustulis exstructa; Rosaciola; Aureola; Romula a Rasnal phersur zal. Na základě div. představení Parva Rubra Cuculla, Casula ex crustulis exstructa, Rosaciola a Romula vznikly či vznikají (ve spolupráci s doc. MgA. Tomášem Petráňem, Ph.D. a Mgr. Martinou Vaníkovou) stejnojmenné didaktické filmy na DVD (cf. www.lvpanostra.net)
  • odborný poradce pro latinu při natáčení německého filmu se středověkou tématikou Die Pilgerin

  Další aktivity

  • člen Jednoty klasických filologů (http://jkf.ff.cuni.cz)
  • člen výboru Asociace učitelů klasických jazyků (ALFA) (https://www.facebook.com/ALFA.asociace)
  • místopředseda spolku LVPA z. s. (Ludi variantur, plausus augetur) – tvorba latinského divadla a filmu (www.lvpanostra.net)

  Úvod > Ústav > Vyučující a konzultace > Mgr. Bořivoj Marek