SZZK ULJL – did. jaz.

  • Cíle výuky latiny na SŠ
  • Základní metody výuky latiny
  • Přehled tuzemských učebnic latiny a jejich zhodnocení
  • Přehled nejvýznamnějších zahraničních učebnic latiny a jejich zhodnocení
  • Latina v RVP a ŠVP
  • Učební styly a techniky žáků v souvislosti s metodou výuky latiny
  • Syntaktická analýza a její využití při výuce latiny
  • Smysl výuky latiny
  • Specifický charakter jazykové komunikace ve výuce latiny
  • Specifika výuky latiny pro žáky s poruchami učení