Roma argentea MMXV

Roma argentea MMXV

Kolokvium k římské literatuře, kultuře a dějinám raného císařství
(k 1950. výro
čí Pisonova spiknutí)

24.–25. září 2015

V roce 2015 uplyne 1950 let od Pisonova spiknutí, události, která se neblaze zapsala do historie raného římského principátu a zejména do dějin římské literatury. Povstání i jeho spektakulární potlačení se později stalo jedním ze symbolů nejen doby Neronovy a raně císařského Říma, ale i konfliktu mezi tyranskou mocí a snahou o její odstranění vůbec.

K tomuto výročí pořádá Ústav řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 1-2denní kolokvium. Jeho hlavním cílem je představit současné české bádání o dějinách raného císařství, tzv. stříbrné římské literatuře a její recepci, a zprostředkovat kontakt mezi badateli, kteří se touto problematikou zabývají.

Konference se koná s podporou FF UK a její děkanky, doc. Mirjam Friedové, Ph.D.

PROGRAM

ANOTACE JEDNOTLIVÝCH PŘÍSPĚVKŮ

 

Úvod > Varia > Série konferencí ROMA > Roma argentea MMXV