Latinský jazyk a kultura antiky a středověku – návrhy témat bakalářských prací

Návrh témat kvalifikačních prací (pro nové SP)
Latinská abstrakta qualitatis.

Negace v lidové latině.

Pojetí vybraných gramatických kategorií u latinských gramatiků.

Funkce vokativu v Ciceronových Orationes Philippicae.

Funkce absolutních komparativů a superlativů.

Překlad a komentář vybraných Ciceronových dopisů.

Horsfallovy komentáře k Aeneidě.

Překlady Rudolfa Mertlíka z římské poezie ve vztahu ke starším překladům.

Klára Pražáková jako překladatelka římské komedie.

Překladatelské dílo Ivana Bureše.

Pohled římských křesťanských spisovatelů na divadlo.

Překlad 3. části Ars grammatica Aelia Donata s komentářem.

Překlad vybraných kázání Homiliáře opatovického.

Charakteristika jazyka václavské legendy Crescente fide Christiana v porovnání s jejími prameny.

Řehoř Veliký – Dialogy (počátky latinské hagiografie: postava sv. Benedikta).

Jak si zapamatovat Lombardovy Sentence.

Paměťové pomůcky v rukopisech české provenience.

Popisy Říma ve středověku.

Role relikvií ve středověku v latinských textech středověku.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Latinský jazyk a kultura antiky a středověku – návrhy témat bakalářských prací