PhDr. Konstantinos Tsivos, Ph.D.

PhDr. Konstantinos Tsivos, Ph.D.

Konzultační hodiny
Adresa

Ústav řeckých a latinských studií
Ovocný trh 9 - Nová Astorie
Místnost č. 326

Specializace

novořecká historie

Odborné zájmy

 • Občanská válka, politická emigrace a dějiny komunismu
 • Současná krize v Řecku

Vzdělání

2005-2011, externí doktorandské studium – odbor moderní dějiny, FSV UK, disertační práce Řecká emigrace v Československu (1948-1968) – Od jednoho rozštěpení k druhému

1982-1987, Fakulta žurnalistiky UK, titul PhDr., diplomová práce Otázka nezaměstnanosti v Řecku

Zaměstnání a profesionální praxe

 • 2009 -nyní: Odborný asistent Ústavu řeckých a klasických studií FF UK
 • 2020-nyní: Externí lektor Ústavu klasických studií FF MU v Brně
 • 2007-2015: Externí lektor FHS UK
  2003-2011: Externí lektor Ústavu klasických studií FF MU v Brně
  1997-2009: Tiskový mluvčí řeckého velvyslanectví v ČR
  1994-1997: Vyučující v SOA Vzdušná – Praha 4
  1989-1994: redaktor periodik a rozhlasových stanic v Řecku

Granty a projekty

2012-2015: Research Program THALIS: Operational Program „Education and Life Long Learning“, Greece from the 2nd WW to the Cold War – International Relations and Domestic Developments

2010-2011: „Remembrance, Responsibility, Future“ (EVZ), Germany (2010-2011) Geschichtswerkstatt Europa, Project: Sixty Years After. Memory of Greek Civil War Refugees in Czechoslovakia

Konference a přednášky

2023/9 The role of education and the shaping of the identity of Greek political refugees in Central and Eastern European countries, 7th European Congress of Modern Greek Studies (Vienna) Zoom in and focus on Modern Hellenism: texts, images, objects, histories

2023/6 Greek emigrants in Czechoslovakia 1948-1989: A „Refugee land” beyond and within the borders, Mediterranean Studies Association 2023 Conference, Brno

2023/4 Refugee children: The generation of the Czechoslovak kindergartens. From arrival to adulthood, TRAUMA és MEGNYUGVÁS, Görög Intézet, Fehérvárcsurgó, Maďarsko 

2022/9 Greek communities in Czechoslovakia from 1948 to the present day, Workshop „Greeks in Central Europe between the 15th and 20th Century“, Žilina

2022/9 The Asia Minor Catastrophe through the eyes of Czechoslovak diplomats, International Conference „100 Years since the Asia Minor Catastrophe“, Budapest

2021/11 The imprisonment of Alexandros Ypsilantis in Terezin and his last journey to Vienna, Workshop Řecké povstání r. 1821 a Evropa, Praha.

2021/10 The 1821 Uprising in the Principalities of Moldavia and Wallachia through the Czech Press, International Conference on „The Greek Revolution and the Romanian Countries“, University of Bucharest

2021/6 The educational system of Greek political refugees in Czechoslovakia, Trauma and Deconstruction, Hellenic Institute of Hungary, Budapest

2019/10  Ancient Greek Heritages as a source of Inspiration for Greek Nationalism, Structures of Historical NarrativeRoma avrea MMXIX, Akademické konferenční centrum, Prague

2019/9 Contemporary Greek Diaspora in Czech and Slovak Republics, Society for Macedonian Studies, Thessaloniki

2018/11 „Řekové vyvářejí si sami…“ Otázky soužití řeckých emigrantů s českou společností. Česká společnost novořeckých studií a nadace Hellenica, Brno

2018/10 The Greek Crisis and the attitude of Czech Media, 6th Congress of the European Society of Modern Greek Studies, Lund

2017/11 The Prague Spring and the Greek Emigration in Czechoslovakia, Freie Universität Berlin

2016/11: The Tale of New Greek Studies in Czechoslovakia,7th International Symposium on Balkan Studies,  Brno

2016/10: Greek Civil War and Greek Emigrants in the Central and Eastern European Countries, University of Ioannina

2016/9The Emigrants of Greek Civil War and host countries: Mechanisms of surveillance and punishment of the Greeks in the People’s Democracies, Civil War Studies Group. Grammos, Greece

2016/3Řecká přítomnost ve střední Evropě. In Der Mitte Europas – Wie viel Vielfalt vertragen unsere Gesellschaften? XXV. Brünner Symposium. Brno

2015/11: Pragues Spring through the documents of Greek Diplomacy. Greece from the 2nd WW to the Cold War – International Relations and Domestic Developments, University of Macedonia, Thessaloniki

2014/10  Greeks in Czechoslovakia – From one split to another – Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014), 5th Congress of the European Society of Modern Greek Studies, Thessaloniki

2013/10 Řecká emigrace v Československu (1948-1989) – Příchod, složení, právní status, repatriace – Přesídlování národů – cílevědomý proces řešení politických a hospodářských problémů a mocenských zájmů Evropy 20. století. Historický ústav AV ČR, Praha

2013/06 The Czechoslovak – Polish cooperation through the operation Ř – S – Polish People’s Republic and the civil war in Greece, Szczecin, Poland

2012/05 The Slav Macedonian Refugees in Eastern and Central Europe after the Greek Civil War –War and Political Transformation Scrambling for Power in the Balkans 1940’s. Civil War Study Group. Thessaloniki

2011/12: Greek Emigration and Civil War – Hellenic Parliament Foundation, Athens

2011/7: Organizace NOF a Ilinden – Otázka Slavomakedonců v Československu – Přesidlování obyvatelstva v Řecku ve čtyřicátých letech 20. století, Civil War Study Group and Democritus University of Thrace, Komotini, Greece

2010/10: Dark sides of the Greek Refugees in Czechoslovakia. Sixty Years After. Memory of Greek Civil War Refugees in Czechoslovakia, FSV UK, Prague

2009/7: Otázka řeckých politických emigrantů v Československu, Greece in 40s, Kavala, Greece

2007/10Rok 1968 podle periodika Agonistis. FSV UK and Civil War Study Group. The Greek Civil War: 60 years after, Prague

Publikace

Vědecké monografie

 • TSIVOS, K., Hybridní „Lidově demokratické Řecko“: Dějiny Komunistické strany Řecka v období 1945-1956. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2024.
 • TSIVOS, K., „O megalos kaymos tis xenitias…“ Ellines politikoi prosfyges stin Tsehoslovakia 1948 – 1989, Athény: Alexandria, 2019
 • TSIVOS, K., Řecká emigrace v Československu (1948-1968) – Od jednoho rozštěpení k druhému, Praha: Dokořán, 2012

Kolektivní monografie

 • ŠVIHLÍKOVÁ, I. – TSIVOS, K., Řecká tragédie. Praha: Novela Bohemica 2017.
 • KRÁLOVÁ, K. – TSIVOS, K., Stegnosan ta dakrya mas… I Ellines prosfyges sthn Tsehoslovakia. Athény: Alexandria 2015.
 • KRÁLOVÁ, K. – TSIVOS, K., Vyschly nám slzy… Řečtí uprchlíci v Československu. Praha: Dokořán, 2012.
 • MARANTZIDIS, N. – TSIVOS, K. O ellinikos emfylios kai to diethnes komunistiko systima – To KKE mesa apo ta tsehika arheia 1946-1968, Athény: Alexandria, 2012.
 • HRADEČNÝ, P. a kol.: Dějiny Řecka, Praha: Lidové noviny, 2. vyd., 2007, 2009, s. 590-597 [aktualizace].
 • HRADEČNÝ, P. – TSIVOS, K.: Česko-řecké vztahy, in: Hladký, L. a kol.: Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy, Praha: Historický ústav AV ČR, 2010, s. 263-274.
 • HRADEČNÝ, P. – TSIVOS, K.: Česko-kyperské vztahy, in: Hladký, L. a kol.: Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy, Praha: Historický ústav AV ČR, 2010, s. 275-279.

Odborné články v recenzovaných časopisech

 • TSIVOS, K. “His End Was Angelic, His Suffering Martyrlike” – The Last Days of Alexandros Ypsilantis, Balkan Studies, v. 54, 2021, p. 5-24.
 • TSIVOS, K. Počátky řecké revoluce v roce 1821 a její ohlas na stránkách týdeníku Wlastenský Zwěstowatel, Slovanský přehled, 2-2021, s. 449-472.
 • TSIVOS, K. The Greek Emigres in Czechoslovakia and Their Life in the 1960s, Glasnik – Bulletin of the Institute of Ethnography, LXVII (3), Beograd 2019, s. 545-557.
 • TSIVOS, K. Η διάσπαση του ΚΚΕ το 1968 μέσα από τα τσεχοσλοβάκικα αρχεία, Neograeca Bohemica, 18, 2018, s. 9-33.
 • TSIVOS, K. Otázka (dis)kontinuity řeckých dějin v novodobé řecké historiografii, Auriga (LVI 1 – 2015), s. 108-118.
 • TSIVOS, K. The Greek Civil War in the Czech Press, Neograeca Bohemica, 15, 2015, s. 65-87.
 • TSIVOS, K. Doc. Dimitrios Papas – zakladatel lektorátu Novořecké filologie na UK, Auriga (LVI 1 – 2014), s. 66-76.
 • TSIVOS, K. Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες Τσεχοσλοβακίας – μια κοινότητα σε διαρκή κίνηση, Neograeca Bohemica, 11, 2011, s. 79 – 106.
 • TSIVOS, K.: Československá angažovanost v řecké občanské válce a ve speciálních misích KS Řecka, Slovanský přehled 96, 3-4, 2010, s. 283-297.
 • TSIVOS, K.: Makedonská otázka v souvislosti s řeckou občanskou válkou – Slavomakedonci jako součást řecké emigrace v Československu, Slovanský přehled 95, 3, 2009, s. 319-336.

Kapitoly v monografiích a články v konferenčních sbornících

 • TSIVOS, K. Τα γεγονότα του 1956 μέσα από τις σελίδες του ελληνικού προσφυγικού Τύπου, in: Péter Bodor (ed.) In Honorem Nikosz Fokasz, Eötvös Loránd University, Budapest 2022, p. 13-38.
 • TSIVOS, K. Η πρόσληψη της ελληνικής κρίσης από τα ΜΜΕ της Τσεχίας, in: Vassileios Sabatakakis (ed.), The Greek World in Periods of Crisis and Recovery, 1204-2018, Athens 2020, vol.5, p. 579-598
 • TSIVOS, K. Příběh novořeckých studií v Československu / České republice: Jejich role při budování národní identity řecké emigrace, str.115-126, in: Václav Štěpánek: Studia Balkanika – Bohemo-Slovaca VII, Ústav slavistiky FF MU, Brno, 2017
 • TSIVOS, K. Οι πολιτικοί πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβακία: Εκπατρισμός – Εγκατάσταση – Επαναπατρισμός, str. 111 – 126, in: Άννα Καραπάνου: Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Ανατολική Ευρώπη, Foundation of Greek Parliament, Athény, 2017
 • TSIVOS, K. The involvement of Czechoslovakia in the Greek Civil War and special missions of the KKE (Zaangazowanie Czechoslowacji w grecka wojne domowa oraz misje specjalne Komunistycznej Partii Grecji), str. 94-120, in: Magdalena Semczyszyn et alli: The Polish People’s Republic and the Greek Civil War, Szczecin, 2016.
 • TSIVOS, K. The Greek immigration in Czechoslovakia (1948-1989)- Arrival, Process of Settlement, Legal status, Repatriation, str. 539 – 556, in: Zlatica Zudová – Lešková et alli Ressttlement and Extermination of the Populations, Insitute of History, Prague 2015.
 • TSIVOS, K. Ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος στον τσεχοσλοβάκικο Τύπο, str. 101 – 149 in: N. Μαραντζίδης, Ε. Πασχαλούδη (επιμ.): H εικόνα του ελληνικού Εμφυλίου στον διεθνή Τύπο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Soluň 2015.
 • TSIVOS, K. Οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβακία – Από τη μια ρήξη στην άλλη, 5. díl, str. 397-417, in: Κ. Δημάδης (επιμ.): Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014), EENS 2015.
 • TSIVOS, K. Από το ΝΟΦ στο Ίλιντεν και μετά στη Γιουγκοσλαβία του Τίτο – Η περίπτωση των Σλαβομακεδόνων στην Τσεχοσλοβακία In: Β. Δακλκαβούκης (eds.), Aφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940, Athény, Epikentro, 2012.
 • TSIVOS, K.: Rok 1968 podle periodika Agonistis. Vnitrostranická krize a Pražské jaro v interpretaci listu řeckých politických emigrantů v Československu, Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. Supplementum 1, 1, 2010, s. 25-36.
 • TSIVOS, K.: Demograficko-společenská analýza komunity řeckých politických emigrantů v Československu v 60. letech, in: M. Kulhánková – K. Loudová (ed.): Epea Pteroenta. Růženě Dostálové k narozeninám, Brno: Host, 2009, s. 285-299.

Odborné články v ostatních periodikách a sbornících

 • TSIVOS, K. Από τον Μπουχάριν στον Στάλιν. Σκηνοθετημένες δίκες της Σταλινικής Εποχής. CLIOTURBATA, 15. 10. 2022
 • TSIVOS, K. Οι Τσέχοι και το 1821, ΑΥΓΗ, 9. 3. 1821
 • ΤSIVOS, K. Μόναχο 1938. Η υπογραφή της συμφωνίας „ειρήνευσης“ που οδήγησε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, CLIOTURBATA, 28. 9. 2020
 • TSIVOS, K. Άνοιξη της Πράγας: από τη μεταρρυθμιστική ευφορία στη βίαιη καταστολή, CLIOTURBATA, 22. 8. 2019
 • TSIVOS, K. Άνοιξη της Πράγας, Ελπίδα και καταστολή, I KATHIMERINI 3.12.2017
 • ΤSIVOS, K. Jak Češi přijali řecké uprchlíky, DOTYK, 11. 3. 2016
 • TSIVOS, K. Karolos Tsizek, náš soluňský krajan, PLAV, 10, 2014
 • TSIVOS, K., To πραξικόπημα της Πράγας, I KATHIMERINI. 5. 3. 2012
 • TSIVOS, K., Řecko: z ekonomické krize do politické nevolnosti, Mezinárodní politika, č. 9/2011, str. 7-12.
 • TSIVOS, K.: Aποκάλυψη από τα αρχεία του ΚΚ ΤσεχοσλοβακίαςΗ άγνωστη «Σχολή εκπαίδευσης¨ του ΚΚΕ μετά τον Εμφύλιο, TO VIMA 6. 9. 2009, s. 45-46.
 • TSIVOS, K.: Iστορίες κατασκοπίας τον καιρό του Ψυχρού ΠολέμουΟ ρόλος της Τσεχοσλοβακίας, TO VIMA 1. 11. 2009, s. 43-44.
 • TSIVOS, K.: Občanská válka a řecká emigrace, Porta Balkanica, 1, 2010, s. 14-19.
 • TSIVOS, K.: Kornilios Kastoriadis a jeho vztah k antické demokracii, Neograeca Bohemica 8, 2008, s. 85-93.

Překlady

 • TUČKOVÁ, K.: Γκέρτα – Gerta, Athény: Alexandria, 2023, s. 480.
 • KOURA, J.: Rozdělený ostrov, Athény: Alexandria, 2021, s. 220.
 • MORNŠTAJNOVÁ, A.: Hana, Athény: Alexandria, 2020, s. 359.
 • TUČKOVÁ, K.: Žitkovské bohyně, Athény: Ikaros, 2019, s. 535.
 • PAVEL, O: Jak jsem potkal ryby, Athény: Ikaros, 2015, s. 145.
 • KRÁLOVÁ, K. – TSIVOS, K., Vyschly nám slzy… Řečtí uprchlíci v Československu. Athény: Alexandria, 2015.
 • KRÁLOVÁ, K.: Nesplacená minulost. Řecko-německé vztahy ve stínu nacismu, Athény: Alexandria, 2013, s. 402.
 • HRADEČNÝ, P.: I Elliniki Diaspora stin Tsehoslovakia – Idrysi kai arhika stadia anaptyxis (1948-1954), Thessaloniki: IMXA, 2007, s. 399.

Recenze

 • TSIVOS, K., Αννίτα Π. Παναρέτου, „Συμπληρώνη τη μνήμη του κόσμου…“. Neograeca Bohemica 20 (2020), s. 109-112.
 • TSIVOS, K., Απόστολος Πατελάκης, Ο εμφύλιος πόλεμος και οι πολιτικοί πρόσφυγες στη Ρουμανία. Neograeca Bohemica 19 (2019), s. 87-89.
 • TSIVOS, K., Μαίρη Μικέ, Καταραμένα κι ευλογημένα χαρτιά. Σπαράγματα αλληλογραφίας (1960–1966) του Γιάννη Ρίτσου και της Μέλπως Αξιώτη. Neograeca Bohemica 16 (2016), s. 159-162.
 • TSIVOS, K., Kateřina Králová, Řecko-německé vztahy ve stínu nacismu. Český časopis historický (2013),. Roč. 111, č. 1 s. 193-196.
 • KRÁLOVÁ, K. –TSIVOS, K., Loring M. Danforth and Riki van Boeschoten, Children of the Greek Civil War: Refugees and the Politics of Memory (review). Historien 12 (2013): s. 137-140.

 

 

 

 

 

Úvod > Ústav > Vyučující a konzultace > PhDr. Konstantinos Tsivos, Ph.D.