prof. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D.

prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.

Konzultační hodiny
  • středa 10-10:45, Celetná 20, místnost 339 (konzultace ke skeletovým překladům i jiné dle domluvy emailem)
Členství
  • Oboroví garanti
Adresa

Ústav řeckých a latinských studií
Celetná 20
Místnost č. 146

Specializace

latinská středověká literatura

Odborné zájmy: paměť ve středověku, rukopisy a rukopisné sborníky, pozdně středověká literatura, recepce Bible, pozdně středověká zbožnost, digital humanities

Vzdělání:

2001–2005                    Ph.D. program Středověká studia, Středoevropská univerzita, Budapešť

2004                             École pratique des Hautes Études, Paříž (semestrální pobyt)

2001–2002                    Klasická řečtina, Masarykova Univerzita v Brně

2000–2001                    M.A. program Středověká studia, Středoevropská univerzita, Budapešť

1995–2000                    Anglická filologie a Latinská filologie, Palackého univerzita v Olomouci

1999–2000                    Matematika, Masarykova Univerzita v Brně

1998–1999                    Miami University, Oxford, Ohio, U.S.A

Zaměstnání a profesionální praxe:

od 10/2008                   assistentka, poté docentka na ÚŘLS FF UK (50%)

od 03/2008                   assistentka, poté docentka na Komunikativním modulu FHS UK (50%)

04/2011-09/2014           výzkumná pracovnice v Centru medievistických studií FlÚ AVČR (20%, od 11/2013 10%)

od 09/2006                   externí konzultantka pro English Academic Writing, Masarykova Uni., Brno

08/2010-01/2011         research fellow ve středolatinském semináři, Universita v Zurichu

09/2006-06/2008         externí vyučující na katedře Komparatistiky FF UK

01/2006-12/2008         postdok v Centru pro teoretická studia UK Praha

09/2007-06/2008         externí vyučující na LF MU Brno

Studium v zahraničí, zahraniční stipendia a stáže:

2010                šestiměsíční výzkumný pobyt na univerzitě v Curychu (Sciex-CRUS fellowship)

2008                měsíční výzkumné stipendium, Center for Medieval Studies, Bergen, Norway

2006a               MSH Paris – měsíční výzkumné stipnedium

2006b               American Philosophical Society Benjamin Franklin Fellowship (výzkum v USA)

2006c               Vatican Film Library Mellon Fellowship (výzkumné stipendium)

2004a               École pratique des Hautes Études, Paris (semestrální studijné pobyt)

2004b               École française de Rome – měsíční výzkumné stipendium

2004c               stipendium na Summer School on Food History, IEHA, Tours, Francie

2003a               Hill Monastic Manuscript Lib., St. John’s Uni., USA, výzkumné stipendium

2003b               Medioevo Latino, Certosa del Galluzzo, Italy – stipendium na spolupráci na MEL

2002a               stipendium na výzkum v Biblioteca Ambrosiana, Medieval Inst., Notre Dame Univ.

2002b               výzkumné stipendium v Českém historickém ústavu v Římě

1998-1999        Miami University, Oxford, Ohio, U.S.A. (roční studijn pobyt)

1997                Suffolk University, Boston (stipendium na letní program Amerických studií)

Granty a projekty:

a) Vědecké

od 01/2017       „Tvůrčí opisování”: Sborníky Oldřicha Kříže z Telče († 1504), tříletý výzkumný projekt, GAČR (FHS UK)

od 09/2015       COST CZ, výzkumný projekt Nové interpretační komunity: Kontexty náboženské proměny v                    pozdně středověkých a raně novověkých českých zemích (FHS UK)

od 09/2014       Digital Editing of Medieval Manuscripts – Erasmus+ Key Action 2: Strategic Partnerships – hlavní příjemce, tříletá spolupráce s Queen Mary Uni. London, Stiftsbibliothek Klosterneuburg, Uni. of Lyon, Uni. of Siena (FF UK)

od 08/2013       COST IS1301 New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe (členka management committee a koordinátorka pracovní skupiny 2)

2012-2016        členka týmu PRVOUK09: Literatura a umění v mezikulturních souvislostech, podprojekt: Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury (FF UK)

2012-2016        členka rady a týmu PRVOUK18: Phenomenologie a sémiotika (FHS UK)

od 01/2012       členka týmu Univerzitního centra excelence pro studium antické a středověké myšlenkové tradice

04/11-10/14      spolupráce na ERC Starting Independent Research Grant OVERMODE Pavlíny Rychterové

2013-2014        vedoucí dvouletého grantu GAUK o Jindřichu Tottingovi z Oyty (řešitelé – Jan Odstrčilík, Riccardo Burgazzi, Francesca Battista)

2013-2014        vedoucí dvouletého vnitřního grantu FF UK Díla Jindřicha Tottinga z Oyty zachovaná v bohemikálním souboru rukopisů v knihovně Corpus Christi College v Cambridgi: jejich analýza a částečná edice, řešitelé – doktorandi Jan Odstrčilík, Riccardo Burgazzi, Francesca

2012b               dvouměsíční výzkumné stipendium v Centre for Medieval Studies, Bergen, Norway

2011-2013        dvouletý výzkumný projekt “Innovative Scholarship for Digitized Medieval Manuscripts Delivered in an Interoperable Environment” (Mellon Foundation) (the whole coordinated by Prof. Stephen G. Nichols, Johns Hopkins University)

2010-2012        tříletý postdokový výzkumný projekt GAČR “Obskurní ve středověké rukopisné kultuře: Versus maligni angeli a další nesrozumitelnosti”

2010                Sciex Crus postdokové stipendium, projekt Interpreting and Appropriating Obscurity in the Middle Ages: The Case of „Versus Maligni Angeli

2009a               EEA grant – exchange of experts výzkumná spolupráce s Bergenem, Norsko

2009b               Herda Henkel Stiftung – grant na podporu organizace konference

2008                 grant na podporu workshopu Retelling the Bible (FHS UK)

2007-2009       tříletý postdokovský grant GAČR „Jak si zapamatovat Bibli: Recepce Summarium Biblie ve 13.–15. století”

2007a               roční grant Visegrádského fondu, spolupráce s Polskem a Maďarskem, Umění paměti ve střední Evropě

2007b               grant ESF, Exploratory Workshop, na podporu konference “Medieval Memories”

2005                 CEU Award of Excellence

2001                 Tanasa Fund Award – cena pro nejlepší magisterskou práci v oboru středověkých studií na CEU

2000-2005       Medieval Studies, Central European University, Budapest (Soros scholarship)

1999                 University Summer Scholars (projekt na český film), Miami Uni., Oxford OH

b) Výukové

2013-2014        program AKTION – výměna s vídeňskou univerzitou: Text, Manuscript and Context in Latin Late Antiquity and the Middle Ages 2016“

2012                člen týmu ELIM (Erasmus IP, Early Literatures in Manuscripts)

Konference a zvané přednášky:

2016
“Czech manuscripts of the ars moriendi” (Praha, COST IS1301 small meeting Ars moriendi, duben)

„Structuring personal meditation in late medieval Central Europe: the art of memory, key word mnemonics, and physical exercise” (Lisbon, COST IS1301 WG2 meeting Religious Practices and Everyday Life (1350-1570), březen)

“Disruption on the Manuscript Page: Material Text and Re-Organization of Knowledge in Late Medieval Central Europe” (konference Unity and Diversity of Medieval (Central) Europe: Social Order and its Cohesive and Disruptive Forces, Olomouc, březen-duben)

“Philology” (přednáška v rámci kurzu DEMM, Klosterneuburg, únor)

“Znovu na Cypriánově hostině” kolokvium Komika, Praha, leden

“Medieval Latin” workshop Global Philology, Berlin, Freie Universität, říjen

“Selection, Association, and Memory: Personal MTMs in Late Medieval Bohemia,” workshop The Emergence of Multiple-Text Manuscripts, listopad 9-12, Centre for the Study of Manuscript Cultures, Hamburg

“Konstrukce diskontinuity ve středolatinském písemnictví” konference Diskontinuity v umění, literatuře, zkušenosti, FF UK, prosinec

„Středověké umění paměti” Den latiny, FF UK, listopad

2015
“Biblical Memories: Seeing the Passion all around in late medieval England and Bohemia” Institute of Historical Research, University of London, invited speaker, leden

“Multilingvalismus v pozdně středověkých rukopisech z Čech” UNCE konference, leden

2014
“The Ten Commandments and the Ten Plagues: A curious poem in the context of late medieval Latin biblical mnemonics in Central Europe,” konference Ten Commandments in Medieval and Early modern Culture, Ghent, duben

“Sborníky Matouše Berana a středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem” (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha, invited speaker, květen)

“Remembering the Ten Commandments before and after Wyclif,” konference Europe after Wyclif, Fordham University, New York, červen

“Late Medieval Latin Brief Tracts on the Decalogue” International Medieval Congress, Leeds, červenec

“Categorizing Personal Miscellanies” konference Late Medieval Manuscript Miscellanies, Amsterdam, říjen

“The Pseudo-Joachimite Expositio versuum extraneorum: Manuscript Transmission and Content Analysis” konference «Ioachim posuit verba ista» Gli pseudoepigrafi di Gioacchino da Fiore dei secoli XIII e XIV, Fiore, září

2013
“Passion and passion: Intertextual Narrratives between History and Parody,” workshop Religious Acculturation III (Vídeň, leden)

“Medieval Latin manuscripts with Complex Transmission in a Digital Environment – a project report,” Stanford University, California, USA, duben

“Velislavova bible v kontextu středověkého převyprávění Bible” (Praha, konference UNCE, červen)

“Bible As/In Medieval Literature” Interfaces workshop, Praha, červen

“Digital Editions,” workshop v CMS, Praha, červen

“Transmission of Medieval Latin Literature, “ Seitenstetten, srpen (ELIM Erasmus IP)

“Medieval Plurilingual Miscellanies,” Vídeň, září (ELIM Erasmus IP)

“Inkoust na zvířecí kůži” Den latiny, FF UK, listopad

“Sborníky Matouše Berana” workshop Knihovna a literární činnost augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem ve 14. a 15. století Praha, listopad

“Intertextualita a středověká populární literatura” workshop Kořeny braku, FF UK Praha, listopad

“Identita v pozdně středověkém latinském písemnictví: autor, text, jazyk” workshop Identita, FF UK, prosinec

“Jakápak všeho toho summa bude? Biblická mnemotechnika v pozdně středověkých Čechách,” workshop Amica, Sponsa, Mater – výročí Bible kralické, ETF UK Praha, říjen

2012
“Biblical Latin Versifications in 15th Century Miscellanies” (sekce Versified Theology in the Late Middle Ages, International Medieval Congress, Leeds, červenec)

“Some Words on Textuality: Medieval Manuscript Transmission versus Digital Environment” (invited speaker at the CEU, Budapest, together with F. Kiss, Leden)

“O seznamech” konference UNCE, Praha, červen)

“Půvab a úskalí latinské kultury středověké kultury“ Den latiny, FF UK, listopad

“Pílí proti pýše? Pojem obskurního ve středověkých latinských textech a rukopisech” zvaná přednáška CTS FlÚ AV ČR, Praha, listopad

“La Cena Cypriani: une liste entre prose et poésie, entre procédés mnémoniques et ludiques” zvaná přednáška v Centre d’Études du Moyen Âge, Université Sorbonne nouvelle, Paris 3, listopad

“Historiographical versus Historical Typology in Late Medieval Bohemia: The Case of the Passion” zvaná přednáška na workshopu Biblical Typology as a Mode of Thinking in Medieval Historigraphy, Centre franco-norvégien en sciences sociales et humaines, Paris, listopad

“Brak ve středověké literatuře?” workshop Brak v literatuře, vědě a populární kultuře: Koncepty, pojmy, přístupy – Vstupní konstitutivní vymezení, FF UK Praha, listopad

“Memorizing the Bible in Fourteenth- and Fifteenth-Century Bohemia” workshop Ars memorativa in Central Europe, Klagenfurt, prosinec

“Towards a Digital Edition of the Summarium Biblie” (Mellon workshop, Edinburgh, červen)

2011
“The ‘Matter’of Medieval Texts: The Implications of Manuscript Transmission for Approaching Medieval Literature” (workshop Interfaces of Medieval Literatures, Les Treilles, Provence, březen)

“Memorizing the Effects of the Body and Blood of Christ in Late Medieval Bohemia: Textual Strategies Blurring the Boundaries Between Religious Groups” konference Situating Religious Controversy: Textual Transmission and Networks of Readership, 1378-1536, Praha, květen)“Juxtaposed Series of Keywords: Popular but Tricky Mnemonic Technique” konference Wissenspaläste: Die Räume des Wissens in der Vormoderne (Chemnitz, září)“Nescio quod dicitur: Obscurity in late Medieval Latin manuscripts” (konference Obscuritas in the Middle Ages, Praha, říjen)

“Least Distance of Distinct Vision: Medieval Latin Manuscript Transmission in a Digital Environment” společně s R. Wójcikem a F.G.Kissem, Mellon project meeting, Darmouth College, New Hampshire, USA)

“Hra s Biblí ve středověku” zvaná přednáška JKF, Praha

“Svatý Nikdo a nezřetelné hranice parodie” habilitační přednáška FF UK Praha

2010
“Des mots cassés et des images blessées: l’art de la mémoire en Europe Centrale à la fin du Moyen Age” (zvaná přednáška EPHE Paris, Sorbonne, společně s R. Wójcikem a F.G.Kissem

“The Charm and Challenge of Textual Enigma in Twelfth-Century Latin Literature” (MAA annual meeting, Yale Univ. USA, sekce The Aesthetics of Enigma)

“Summarium Biblie as a biblical table of contents and a suspicious memory tool” konference Form and Function in the Late Medieval Bible (Edinburgh, červenec)

“The powers of obscurity. The case of the Demon’s poem” workshop The Making of Prophecy: Methods of Rewriting – Rewriting of Methods (Praha, červenec)

“Pourquoi des Biblie metrice ?” workshop Les usages sociaux des Livres sacrés, XIe-XVe siècle (Bibles, Corans, Europe occidentale latine)  (LAMOP Paris, květen)

“Brief, Popular, and Incomprehensible: The True Biblia pauperum and Intricacies of its Medieval Manuscript Transmission” (Zürich University Klassisches Kolloquium, říjen)

“Naked Men: Instructions for Use (Obscurity and Memory in Late Medieval Central Europe)” (Zürich University, zvaná přednáška, říjen)

“Authorship of Obscurity: The Case of Versus maligni angeli” (Benevento konference Auctor et auctoritas, listopad)

2009
“The Language of Demons and Angels: Approaching and Interpreting Obscure Latin in the 12th century” (workshop “Interfaces: Vernacular Voices and Latin Narratives, c. 900- c. 1200”, York)

“Interpreting Nonsense: The Challenge of Uniqueness in Medieval Latin Texts” (workshop CTS/IGPP The Challenges of Uniqueness, Praha)

“Zloděj, doktor a kacíř: Umění paměti v českých zemích” (zvaná přednáška na CMS Fellows, Praha)

“Bible a/jako odborná literatura” (přednáška na Letní škole klasických studií, Praha)

“Re-Writing for Remembering: Gallus Kemli (1417-1481?) and his miscellanies” (workshop Medieval Manuscript Miscellanies: Composition, Authorship, Use, Praha)

“Devils and Nudes: The Places of Memory in Late Medieval Central Europe” (CMS Bergen, zvaná přednáška, společně s R. Wójcikem a F.G.Kissem)

“Literary Appropriation and Repertoire” (Brno, workshop Conceptualising Literary Appropriation: Rewriting, Imitation, Allusion, and Intertextuality Revisited)

Versus maligni angeli? Medieval Interpretations of Unique Obscurity” (konference The Patterns of Uniqueness: Singularity and Regularity in the Middle Ages, Brno)

“Bloody Images: The Art of Memory in Late Medieval Central Europe” (EVROPEUM Classics Colloquium, Praha)

2008
“The Thin Borderline Between the Same and the Different: Reproducibility of Medieval Manuscripts” (transdisciplinary Konference on Reproducibility, Science or Else? Vila Lanna Praha)

“Matouš Beran and the Culture of Memory in Late Medieval Bohemia: A Case Study” (konference The Culture of Memory in East-Central Europe (1000-1600), Poland)

“The Absolute Alterity of the Cult of Saints: The Case of Saint Nobody” Hagiotheca konference Identity and Alterity in the Cult of Saints, Split, Chorvatsko

“The Culture of Memory and Mnemotechnic Literature in 15th Century Central Europe” konference Matthias Rex 1458-1490, Hungary at the Dawn of the Renaissance, Budapest

“Man as an Island: Inner Exile in the Middle Ages” konference Isolated Islands in Medieval Mind, Culture and Society, Utstein, Norway

“God’s Dining Room” (workshop Retelling the Bible, CTS, Praha)

“The Charm of a List” přednáška v CMS Bergen. Norsko)

“Slovní hříčky Matouše Berana a umění paměti v 15.st. v Čechách” (Pedagogická fak., Plzeň)

“The Art of Memory” (at the centre for Medieval Studies in Praha)

2007
“Women who harmed their men and other lists of Bernard Itier (1163-12225): Mixing Bible with Classics on Manuscript Margins” (international workshop The Potential and Limitations of a List, CTS Praha, listopad)

“The Charm and Difficulty of a Fragment: The Cases of Cena Cypriani and Summarium Biblie” konference “Along the Oral-Written Continuum: types of texts, relations and their implications” Bergen, Norway

“On Mistake and Meaning” (ESF exploratory workshop Medieval Memories: Case, Studies, Definitions, Contexts, Praha, září)

“Bible a převyprávění” (CTS výjezdní zasedání, Liblice)

2006
“Remembering One’s Bible: Summarium Biblie and Other Biblical Mnemonic Verses” (workshop ‘Medieval memories’ CTS, Praha)

Biblia quasi in sacculo: Biblická mnemotechnika ve 12.-15. století” (Letní škola medievistických studií, Sázava

Nemini vetula placet? In search for positive representation of old woman” (Kongress Alterskulturen Krems, Rakousko)

Sicut mel dulce: The ‘Useful Pleasure’ of Medieval Reading” (IMC,  Leeds)

“Půvab a úskalí fragmentu” (CTS Praha)

2005
“United Variety: Approaches to Medieval Miscellany” (Centre for Medieval Studies, Bergen)

2004
Marta heretica vs. Catherina bona catholica: Czech women in the penitentiary (1438-1483)” konference Penitentiary and the peripheries, CEU

2003
“Patterns of Praise: The Central European Model Town (13th-15th centuries)” IMC Leeds

“Antické poutě” Letní škola klasických studií, Olomouc

“Převyprávění” konference klasických filologů, Olomouc

2002
“Imitating Bible stories of feast and violence: the Cena Cypriani revisited” IMC Leeds

“The Obscurity Challenge: The Case of the Cena Cypriani” v sekci Aged Wine in New Skins: Biblical Stories in New Context” IMC, Kalamazoo, MI

“Forgetting to Play? A Case Study” (konference “Trivial Pursuits? Games and Game Playing in Antiquity” Univ. of Wisconsin, Madison)

2001
Cena Cypriani and possibilities outside the genres” zvaná přednáška Graduierten Kolleg, Ruhr-Universität Bochum

2000
“Narrativní situace v řeckém antickém románu” konference českých kateder klasické filologie, Litomyšl

Organizace konferencí:

10/2016            “Open Data Citation in Social Sciences and Humanities” DARIAH’s Humanities at Scale Winter School, Praha (https://datacite.hypotheses.org), členka scientific committee

03/2015            “The Same and Different: Retelling the Bible in the New Communities of Interpretation (1350-1570)” – Working group 2 meeting, COST Action IS1301, Praha

10/2014            “Late Medieval Manuscript Miscellanies” Amsterdam, Royal Academy of Sciences (spoluorganizátorka)

11/2013            “Knihovna a literární činnost augustiniánů kanovníků v Roudnici nad Labem (14.-15.st.)” konference FHS UK, Praha

10/2011            “Obscuritas in the Middle Ages” FHS UK, Praha

08/2009            “Medieval Manuscript Miscellanies: Composition, Authorship, Use” Praha

11/2009            “Conceptualising Medieval Literary Appropriation: Rewriting, Imitation, Allusion and Intertextuality Revisited” Brno, Masarykova Univerzita

11/2009            “The Patterns of Uniqueness: Singularity and Regularity in the Middle Ages” Moravian Gallery of Art in Brno

09/2008            “Retelling the Bible” CTS, Praha

03/2008            “The Culture of Memory in East-Central Europe” Ciazen, Polsko, spoluorganizátorka

11/2007            “The Potential and Limitations of a List” CTS, Praha

09/2007            “Medieval Memories: Case Studies, Definitions, Contexts” CTS, Praha

09/2006            “Memories Medieval and Non-medieval” CTS, Praha

Volené členství:

Young Academy of Europe (http://www.yacadeuro.org/ od 2016)

Vědecká rada CMS, Praha (od 2016)

Vědecká rada doktorského programu Latinská medievistika FF UK (od 2012)

S.I.S.M.E.L., Florencie (od 2010)

European Science Foundation Pool of Reviewers (od 2009)

Fellows, CMS, Praha (od2008)

Členka edičních rad:

Studia mediaevalia Bohemica (Praha, CMS)

Digital Philology: A Journal of Medieval Cultures (Johns Hopkins University)

Ricerche Intermedievali (Alessandria, Edizioni dell’Orso)

Publikace:

a) vědecké monografie

2016
spoluautoři Farkas Gábor Kiss s Rafał Wójcik, The Art of Memory in Late Medieval East Central Europe. Budapest a Paris:       LʼHarmattan, 2016.

2012
Obscurity and Memory in Late Medieval Manuscript Culture: The Case of the ‘Summarium Biblie’. Medium Aevum Quotidianum, Sonderband 29. Krems: Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit, 2012.

2007
Reception and Its Varieties: Reading, Re-Writing and Understanding ‘Cena Cypriani’ in the Middle Ages. Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium 75. Trier: Wissenschaftliches Verlag, 2007

b) kolektivní monografie

2015
spoluautoři: Michal Dragoun a Adéla Ebersonová, eds. Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Praha: Scriptorium, 2015.

2013
s Kimberly Rivers, eds. Medieval Manuscript Miscellanies: Composition, Authorship, Use. Medium Aevum Quotidianum, Sonderband 31. Krems: Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit, 2013.

spoluautoři: Jeff Rider a Alessandro Zironi, eds. Obscurity in Medieval Texts. Medium Aevum Quotidianum, Sonderband 30. Krems: Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit, 2013.

2011
s Tamás Visi, eds. Retelling the Bible: Literary, Historical, and Social Contexts. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011.

2010
The Making of Memory in the Middle Ages. Later Medieval Europe 4. Leiden: Brill, 2010. The Charm of a List: From the Sumerians to Computerised Data Processing. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009.

2009
The Charm of a List: From the Sumerians to Computerised Data Processing. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009.
Strategies of Remembrance: From Pindar to Hölderlin. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009.

c) odborné články v recenzovaných časopisech

2015
Sicut mel dulce: The Sweetness and Bitterness of Reading the Bible in the Middle Ages,” Acta Universitatis Carolinae, Philologica 3, Graecolatina Pragensia 25 (2015): 93-111.

2013
“The Velislav Bible and Latin biblical mnemonics in the 14th and 15th century Bohemia,” Daphnis: Zeitschrift für Mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-1750) 41 (2012): 327-355. [březen 2014]

“Old Light on New Media: Medieval Practices in a Digital Age,” společně s R. Wojcikem, F.G. Kissem, a E. Polegem, in Digital Philology: A Journal of Medieval Cultures 2:1 (2013): 16-34.

2012
“A Biblical Role-Playing Game? Interpreting and Contextualizing a Late Medieval Latin Poem inc. Vos qui concupiscitis,” Acta Universitatis Carolinae, Philologica 3, Graecolatina Pragensia 24 (2012): 103-113.

2011
Fugere artem memorativam? The Art of Memory in Late Medieval Bohemia (A Preliminary Survey),” Studia mediaevalia Bohemica 2:2 (2010): 221-260 [září 2011]

2009
“On Mistake and Meaning: Scinderationes fonorum in medieval artes memoriae, mnemonic verses, and manuscripts,” Language and History 52 (2009): 26-40.
[přetištěno v The Making of Memory in the Middle Ages, ed. L. Doležalová, Later Medieval Europe 4 (Leiden: Brill, 2009)]

2004
Quoddam notabile vel ridiculum: an unnoticed version of Cena Cypriani (Ms. Uppsala, UL C 178),” Archivum latinitatis medii aevi (Bulletin Du Cange) 62 (2004): 137-160.

2003
“Receptions of obscurity and obscurities of reception: the case of the Cena Cypriani,” Listy filologické 126 (2003): 187-1

d) kapitoly v knihách a články v konferenčních sbornících

2016
“Manuscript Transmission and an Analysis of the Pseudo-Joachimite Expositio versuum extraneorum,” in Joachim posuit verba ista. Gli pseudoepigrafi di Gioacchino da Fiore dei secoli XIII e XIV, ed. Gian Luca Potestà a Marco Rainieri (Roma: Viella, 2016), 201-213.

“Mémoriser la Bible au bas Moyen Âge ? Le Summarium Biblicum aux frontières de l’intelligibilité,” in: Le Moyen Âge dans le texte : Cinq ans d´histoire textuelle au LAMOP, ed. Bénoit Grévin a Aude Mairey, Histoire ancienne et médiévale 141 (Paris: Publications de la Sorbonne, 2016), 135-164. (= článek z Cahiers électroniques d’histoire textuelle du LAMOP 3 (2010): 1-45).

“Nepříliš určitý termín: populární literatura pozdního středověku,” (Not very specific term: popular literature of the Late Middle Ages) in Starodávné bejlí: Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku, ed. Sylva Fischerová a Jiří Starý (Praha: Nakladatelství FF UK, 2016), 361-381.

“Late Medieval Devotional Literature (Introduction),” in Three Sermons of Late Medieval Intellectual Heinrich Totting von Oyta: De passione Domini, De assumpcione Marie, De Johanne Baptista, Jan Odstrčilík, Francesca Battista, Riccardo Burgazzi (Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2016), 9-11.

2015
“Multilingualism and Late Medieval Manuscript Culture,” in The Medieval Manuscript Book. Cultural Approaches, ed. Michael van Dussen a Michael Johnston (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 160-180.

6 studie v: Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, ed. M. Dragoun, L. Doležalová, a A. Ebersonová (Praha: Scriptorium, 2015):

  1. L.D., M. Dragoun a A. Ebersonová, “Ubi est finis…,” 19-24.
  2. L.D., M. Dragoun a A. Ebersonová, “Literární činnost roudnických kanovníků,” 109-112.
  3. L.D., “Sborníky Matouše Berana,” 126-140.
  4. L.D., “Lipnická bible (Museum of the Bible, Oklahoma City, Green Collection MS 486),” 262-267.
  5. L.D. a M. Dragoun, “Střípky k exilovým pobytům českých augustiniánů kanovníků,” 306-314.
  6. L.D., “Summary,” 576-578.

2014
s Farkasem Gáborem Kissem “Pouvoir des mots dans l’art de la mémoire au bas moyen âge,” in Le pouvoir des mots au moyen âge, ed. Nicole Bériou, Jean-Patrice Boudet, a Irène Rosier Catach, Bibliothèque dʼhistoire culturelle du Moyen Age 13 (Turnhout: Brepols, 2014), 127-154.

“The Devil as a Christian Author? The Case of Versus maligni angeli,” in Auctor et auctoritas in Medii Aevi litteris. Author and Authorship in Medieval Latin Literature, ed. Edoardo D’Angelo a Jan Ziolkowski (Florence: SISMEL – Edizioni del Galluzzo, 2014), 321-330.

“Identita v pozdně středověkém latinském písemnictví: text, autor, jazyk,” Identity – konstrukce, subverze a absence, ed. P. A. Bílek, M. Procházka, J. Wiendl (Praha: FF UK, 2014), 97-105.

“Převyprávění Bible v pozdně středověkých Čechách a u Jana Amose Komenského,” in: Amica Sponsa Mater: Bible v čase reformace, ed. Ota Halama (Praha: Kalich, 2014), 305-323.

“Passion and Passion: Intertextual Narratives in Late Medieval Bohemia between Typology, History, and Parody,” in Biblical Typology as a Mode of Thinking in Medieval Historiography, ed. Marek Thue Kretschmer (Turnhout: Brepols, 2014), 245-265.

2013
“Verses on the Effects of the Eucharist: Memory and the Material Text in Utraquist Miscellanies,” in Religious Controversy in Europe 1378-1536: Textual Transmission and Networks of Readership, ed. Pavel Soukup a Michael van Dussen (Turnhout: Brepols, 2013), 105-136.

Summarium Biblicum: A Biblical Tool both Popular and Obscure,” in Form and Function in the Late Medieval Bible, ed. Eyal Poleg a Laura Light, Library of the Written Word 27, The Manuscript World 4 (Leiden: Brill, 2013), 163-184.

“Multiple Copying and the Interpretability of Codex Contents: ‘Memory Miscellanies’ Compiled by Gallus Kemli (1417-1480/1) of Sankt Gallen” in Medieval Manuscript Miscellanies, 139-165.

“Ordnen des Gedächtnisses: Das Verzeichnis als Raum des Wissens in der Vormoderne,” in Wissenspaläste – Räume des Wissens in der Vormoderne, ed. Gesine Mierke a Christoph Fasbender, Euros: Chemnitzer Arbeiten zur Literaturwissenschaft 2 (2013): 42-57.

“Textual Obscurity in the Middle Ages (Introduction),” s Jeffem Riderem a Alessandrem Zironi, in Obscurity in the Middle Ages, 1-14.

“Introduction” společně s Kimberly Rivers, in Medieval Manuscript Miscellanies 1-12.

2011
“Potřeba opilosti a Cyprianův smích,” in Ad honorem Eva Stehlíková, eds. Pavlína Šípová, Marcela Spívalová a Jan Jiřík (Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2011), 76-80.

2010
“The Charm and Difficulty of a Fragment: The Cases of Cena Cypriani and Summarium Biblie,” in Along the Oral-Written Continuum: Types of Text, Relations and Their Implications, ed. Slavica Ranković with L. Melve a E. Mundal, Utrecht Studies in Medieval Literacy 20 (Turnhout: Brepols, 2010), 283-301.

“The Absolute Alterity in Cult of Saints: Saint Nobody,” in Identity and Alterity in Hagiography and the Cult of Saints, ed. Ana Marinković a Trpimir Vedriš, Bibliotheca Hagiotheca Series Colloquia 1 (Zagreb: Hagiotheca, 2010), 89-101.

“The Dining Room of God: Petrus Comestor’s Historia scholastica and Retelling the Bible as Feasting,” in Retelling the Bible: Literary, Historical, and Social Contexts (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010), 229-244.

2009
Cena maletractati: An Unnoticed Version of Cena Cypriani,” in Parva pro magnis munera. Études de litérature tardo-antique et médiévale offertes à François Dolbeau par ses élèves, ed. Monique Goullet, Instrumenta patristica et mediaevalia 51 (Turnhout: Brepols, 2009), 195-244.

Ad hoc lists of Bernard Itier (1163-1225), librarian of St. Martial de Limoges,” in The Charm of a List: From the Sumerians to Computerised Data Processing (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009), 80-99.

“The Potential and Limitations of Studying Lists (Introduction),” in The Charm of a List: From the Sumerians to Computerised Data Processing (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009) 1-8.

Tibi silens laus: Silence at the Edge of Language,” in The Edges of the Medieval World. Ed. Gerhard Jaritz and Juhan Kreem. The Muhu Proceedings 1. CEU Medievalia 11 (Budapest: CEU Press, 2009), 136-141.

2008
“Matouš Beran and the Art of Memory in Late Medieval Bohemia,” in Culture of Memory in East-Central Europe in the Late Middle Ages and the Early Modern Period. Ed. Rafał Wójcik. Práce Biblioteki Uniwersyteckiej 30 (Poznań: Biblioteka Uniwersytecka, 2008), 95-103.

Nemini vetula placet? In search for positive representation of old woman,” in Alterskulturen des Mittelalters und der frühen Neuzeit, ed. Elisabeth Vavra, Veröffentlichungen des Instituts für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit 21 (Wien: Verlag der Österreichischen Akademie  der Wissenschaften, 2008), 175-182.

“The Thin Borderline between the Same and the Different: Reproducibility of Medieval Manuscripts,” in Reproducibility – Arts, Science, and Living Nature: 10th Villa Lanna Meeting on «Science, or Else?» Praha, Leden 11-13, 2008, ed. Amrei Wittwer, Elvan Kut, Vladimir Pliska, a Gerd Folkers, Collegium Helveticum Heft 5 (Zürich: Collegium Helveticum, 2008), 81-87.

2004
“‘But if you marry me’: reflections of the Hussite movement in the Penitentiary (1438-1483),” in The Long Arm of Papal Authority. Late Medieval Christian Peripheries and their Communication, ed. by G. Jaritz, T. Jørgensen, and K. Salonen (Budapest: CEU Press, 2004), 113-125.

2002
“The Cena Cypriani, or A Game of Endless Possibilities,” in Der Kommentar in Antike und Mittelalter. Ed. Wilhelm Geerlings and Christian Schulze (Leiden: Brill Academic Publishers, 2002), 119-130.

e) Odborné články v  ostatních periodikách

2012
“Pulp Fiction in Medieval Latin Literature?” Slovo a smysl 20 (2013): 88-97.

2011
“Mémoriser la Bible au bas Moyen Âge ? Le Summarium Biblicum aux frontières de l’intelligibilité,” Cahiers électroniques d’histoire textuelle du LAMOP 3 (2010): 1-45.

2007
Biblia quasi in saculo: Summarium Biblie and other medieval Bible mnemonics,” Medium Aevum Quotidianum 56 (2007): 5-35.

2005
“Novatianus: O podívaných.” Divadelní revue 16:1 (2005): 91-94.

2003
“Lack of self-praise: a search for laudes urbium in medieval Czech lands,” Medium Aevum Quotidianum 47 (2003): 33-43.

2002
“Re-Writing the Bible: Strategies of Intertextuality in the Cena Cypriani,” The Annual of Medieval Studies at CEU 8 (2002): 181-202.

f) ostatní – recenze

2015                “Pavel Krafl, Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku (Praha: Historický ústav, 2014),” Speculum 90:4 (2015): 1134-1135.

2014                “Spoken and Written Language. Relations between Latin and the Vernacular Languages in the Earlier Middle Ages. ed. M. Garrison, A.P. Orbán, M. Mostert. Utrecht Studies in Medieval Literacy 24. Turnhout: Brepols, 2013.” Journal of Medieval Latin 24 (2014): 294-297.

2009                “Zuzana Silagiová, Hana Šedinová, Petr Kitzler, eds. Pulchritudo et Sapientia. Ad honorem Pavel Spunar. Praha: Kabinet pro klasická studia FÚ AV ČR, 2008.” Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 51 (2009): 181-182.

2008                “Jarmila Veltruská. Posvátné a světské. Osm studií o starém českém divadle. Tr. M. Bažil, K. Kvízová, I. Pulicarová and E. Stehlíková. Divadelní ústav, Praha 2006.” Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity 211 (2008): 184-187.

since 2004        reviews for Medioevo latino (ca. 80)

g) ostatní – překlady

2008                “Intelektuální život Židů v Brně v 15. století” (překlad z angličtiny článku Tamáse Visi) Časopis Matice Moravské 127: 1 (2008): 131-140.

1997                 Keltské pohádky. Brno: Ando Publishing, 1997.

Úvod > Ústav > Vyučující a konzultace > prof. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D.