Kultura starověkého Říma

Ověřuje se základní znalost jednotlivých vývojových fází kultury antického Říma v jejích různých aspektech: literatura, mytologie, náboženství, výtvarné umění aj.

 • Vznik a počátky římské literatury
 • Římská epika
 • Římská historiografie a biografie
 • Římská lyrika
 • Recepce řecké filosofie v Římě
 • Rétorika a řečnické umění v Římě
 • Počátky křesťanské literatury
 • Literatura pozdní antiky
 • Charakteristika římského náboženství
 • Řecké vlivy v římské kultuře
 • Římské výtvarné umění a architektura – základní přehled