SZZK Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy – JAZYK

  • (Možné) periodizace vývoje latinského jazyka
  • Latina ve vztahu k IE jazykům
  • Znaky archaické latiny a archaismy u autorů dalších období
  • Latina v genetické a typologické klasifikaci
  • Hláskové a jiné změny v poklasické latině, vulgární latina, přechod k románským jazykům
  • Středověká a humanistická latina
  • Specifika latiny v básnických textech
  • Korpus latinských textů, způsob jejich dochování a z toho plynoucí důsledky pro výuku latinského jazyka
  • Srovnání klasifikace VV v latině a v češtině
  • Srovnání slovosledu a vidu v latině a v češtině
Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > SZZK ULJL – jazyk > SZZK Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy – JAZYK