Mgr. Martin Masliš

Mgr. Martin Masliš

Konzultační hodiny
  • po domluvě
Adresa

Ústav řeckých a latinských studií
Celetná 20
Místnost č. 146

Specializace

řecký jazyk

Odborné zájmy

evidencialita, gramatikalizace, funkční gramatika

Vzdělání

10/2019 – dosud: Univerzita Karlova – Klasická filologie, Ph.D.
09/2017 – 09/2019: Univerzita Karlova – Latinský jazyk a literatura – řecká antická filologie, Mgr.
09/2013 – 06/2016: Univerzita Komenského – Klasické jazyky, Bc.

Zaměstnání a profesionální praxe

od 09/2022: asistent, Ústav řeckých a latinských studií

Studium v zahraničí, zahraniční stipendia a stáže

09/2021 – 01/2022: Vrije Universiteit Amsterdam, NIzozemsko
09/2018 – 02/2019: Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Německo
07/2019: Bryanston School, JACT Greek Summer School, UK
08/2016: Panepistimio Kritis, Řecko

Granty a projekty

a) vědecké
GA UK 424420: ”Sémantická (ne)stabilita formálne izolovaných slov na príklade starej gréčtiny”

Konference

09/2021: SLE Athény –  Evidentiality and complementation in Classical Greek: The case of verbs of seeing and knowledge acquisition
07/2022: ICAGL Madrid – Modal Auxiliaries and Evidentiality in Classical Greek

Publikace

Odborné články v recenzovaných časopisech:

Masliš, M. (2021). Formal opacity of derived lexemes as a factor motivating semantic change: the case of Ancient Greek nominals. Graeco-Latina Brunensia, (1), 117-133. https://doi.org/10.5817/GLB2021-1-8

Kapitoly v monografiích a články v konferenčních sbornících

Masliš, M. (2023). Formal opacity and semantic (in)stability of derived nominal lexemes in Ancient Greek. In Machajdíková B. and Ľ. Eliášová-Buzássyová (eds.). Greek – Latin – Slavic: Aspects of Linguistics and Grammatography, pp. 161-193. Tübingen: Narr Francke Attempto.

Masliš, M. (2023). Information source and complementation in Classical Greek. The case of verbs of seeing and knowledge acquisition. In Denizot, C. and L. Tronci (eds.). Building Modality with Syntax. Focus on Ancient Greek, pp. 51-84. Berlin: De Gruyter Mouton.

Studijní materiály

Slovní zásoba z Cvičebnice jazyka řeckého

Průvodní web ke kurzu Starořečtina I

On-line kurzy starořečtiny (přístup na požádání)

Úvod > Ústav > Vyučující a konzultace > Mgr. Martin Masliš