Oddělení klasické filologie, latinské medievistiky a starověkých dějin

Knihovna Ústavu řeckých a latinských studií organizačně spadá
pod Knihovnu FF UK.

Knihovna má dvě součásti:

 

 labyrinth

 

  • Oddělení klasické filologie, latinské medievistiky a starověkých dějin
  • Oddělení novořecké filologie

Prezentace ke stažení

Oddělení zahrnuje publikace z klasické filologie, starověkých dějin, byzantologie, latinské medievistiky, didaktiky latiny. Knihovna má vlastní malou studovnu.

Kontakt:

Praha 1, Celetná 20, místnost č. 131, 1. patro
tel.: 221 619 738
mail: libkfil@ff.cuni.cz

Aktuální výpůjční doba:

Výpůjční doba může být měněna. Změny jsou uveřejňovány na stránkách ústavu v sekci Acta diurna – aktuality.

pondělí 08:30 – 10:45; 12:30-16:00
úterý 09:00 – 12:30
středa 12:30 – 16:00
čtvrtek 09:00 – 16:00
pátek 08:30 – 13:00


Mgr. Jana Desenská Ciglerová

 

Odborní konzultanti:

Oddělení klasické filologie: Mgr. Michal Ctibor

Oddělení starověkých dějin: PhDr. Jan Souček, CSc.

Oddělení latinské medievistiky: Mgr. Iva Adámková, Ph.D.

Oddělení novořeckých a byzantologických studií: Mgr. Pavlína Šípová, Ph.D.

Poskytované služby:

  • absenční i prezenční výpůjčky knih
  • prezenční výpůjčky periodik
  • elektronizovaný výpůjční protokol
  • centrální elektronický katalog publikací UK
  • přístup k internetu
  • možnost vracení knih mimo výpůjční dobu do biblioboxu ve 3. patře
  • volný výběr z tematických příruček ve studovně pro prezenční studium

Přírůstky v letech 2013–2015

2013 2014 2015
KLF Acquisitions Acquisitions Acquisitions
STD Acquisitions Acquisitions
Úvod > Knihovna > Oddělení klasické filologie, latinské medievistiky a starověkých dějin