SZZK ULJL – did. lit.

Část SZZK týkající se didaktiky římské literatury bude spočívat v diskusi vycházející z tématu, které student zpracoval v rámci semináře „Didaktická práce s literárními textu“ nebo „Didaktika římské literatury a latinské kultury“.