Kultura starověkého Řecka

Ověřuje se základní znalost jednotlivých vývojových fází kultury antického Řecka v jejích různých aspektech: literatura, mytologie, náboženství, výtvarné umění aj.

 • Řecká epika, Homéros, Hésiodos
 • Archaická řecká lyrika
 • Řecké drama
 • Řečnictví a rétorika
 • Řecká historiografie
 • Řecká filosofie
 • Helénistická literatura a věda
 • Počátky křesťanské literatury
 • Struktura řeckého panteonu a řecká mýtická tradice
 • Rituály, svátky, mystéria; role náboženství v životě polis
 • Řecké výtvarné umění a architektura – základní přehled