Dějiny antické civilizace – návrhy témat bakalářských prací

Návrh témat kvalifikačních prací (pro nové SP)
Obraz barbarů u Hérodota.

Pojmy eunomia a dysnomia v kontextu politického myšlení archaické doby.

Obraz zemědělství u Homéra a Hésioda.

Řecké zákonodárství archaické doby.

Řecké osobnosti v Ciceronově politickém myšlení.

M. Aemilius Regulus jako hrdina římské republiky.

Prameny Origo gentis Romanae a důvěryhodnost jejich výčtu v úvodu díla – vývoj pohledu v moderní literatuře.

Tzv. (Enmannsche) Kaisergeschichte – vývoj pohledu na ztracené historické dílo.

Sulpicius Alexander a Renatus Profuturus Frigeridus – zhodnocení moderních theorií k povaze jejich děl.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Dějiny antické civilizace – návrhy témat bakalářských prací