Latinský jazyk a literatura – návrhy témat bakalářských prací

Návrh témat kvalifikačních prací (pro nové SP)
Latinská abstrakta qualitatis.

Negace v lidové latině.

Pojetí vybraných gramatických kategorií u latinských gramatiků.

Funkce vokativu v Ciceronových Orationes Philippicae.

Funkce absolutních komparativů a superlativů.

Překlad a komentář vybraných Ciceronových dopisů.

Horsfallovy komentáře k Aeneidě.

Překlady Rudolfa Mertlíka z římské poezie ve vztahu ke starším překladům.

Klára Pražáková jako překladatelka římské komedie.

Překladatelské dílo Ivana Bureše.

Řecké osobnosti v Ciceronově politickém myšlení.

M. Aemilius Regulus jako hrdina římské republiky.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Latinský jazyk a literatura – návrhy témat bakalářských prací