Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy – návrhy témat diplomových prací

Návrh témat kvalifikačních prací (pro nové SP)
Latina a interkulturní výuka.

Quintilianovy didaktické zásady.

Literární výchova v hodinách latiny.

Historie latinské lingvodidaktiky.

Nestandardní přístupy ve výuce latiny.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy – návrhy témat diplomových prací