Novořecký jazyk a literatura – návrhy témat bakalářských prací

Návrh témat kvalifikačních prací (pro nové SP)
Slovesný vid v novořečtině a češtině – paralely a rozdíly.

Sémantické posuny původního starořeckého lexika v současné novořečtině.

Novořecká adverbia z morfologického a syntaktického hlediska.

Praha v literární tvorbě řeckých autorů (Alexis Parnis, Panagiotis Konidaris, Vivian Avraamidu).

Novořecká literatura v české překladové literatuře do r. 1989.

Václav Bolemír Nebeský – překladatel z novořečtiny.

Řecko očima českých cestovatelů.

Řecká emigrace v Československu.

Řecká národně-osvobozenecká revoluce a její ohlas v dobových českých periodikách.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Novořecký jazyk a literatura – návrhy témat bakalářských prací