Granty a projekty

 

Greeks in Central Europe between the 15th and 20th Century

01/02/2022 to 31/05/2023 (the „Implementation Period“)

The project seeks to examine 500 years of co-existence between Greeks and the peoples of central Europe over centuries of transformation, paying particular attention to the relationship of the Greek minority or diaspora across different historical contexts, linguistic areas, culture, and religion between the 15th and 20th centuries. The project starts with an opening meeting, which will be followed by a joint workshop attended by various experts in the field of history, social sciences, philosophy, and Greek philology from the V4 countries, Serbia, Italy, and Austria.
Implementation Period 01/02/2022 – 31/05/2023
workshop in Gallery of Icons https://ikony.hour.sk/en/, Žilina, SK, 21/09/2022 – 24/09/2022

 

ORGANIZER

Faculty of Arts, Charles University. Coordinator of the project: Dr. Pavlína Šípová

PARTNERS

I. The Gallery of Icons, Slovakia. Coordinator of the project: Dr. Jozef Matula

II. Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Serbia. Project Participant: Prof. Milan Ristović

III. The Faculty of Letters, University of Wrocław, Poland. Project Participant: Prof. Gościwit Malinowski

IV. Faculty of Social Sciences, Eötvös Loránd University, Hungary. Project Participant: Prof. Nikos Fokas

PROJECT PARTICIPANTS
V.
Dr. Petr Balcárek, Institute for Byzantine and Eastern Christian Studies, Czechia
VI.
Prof. Péter Ekler, National Archives of Hungary
VII.
Dr. Marina Luptáková, Hussite Theological Faculty, Charles University, Czechia
VIII.
Dr. Ivan Moďoroši, Faculty of Theology, Trnava University, Slovakia
IX.
Dr. Renáta Modráková, National Library of the Czech Republic
X
Dr. Anna Ransmayr, Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien, Austria
XI.
Prof. Maria Stassinopoulou, Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien, Austria
XII.
Dr. Nicole Votavová-Sumelidu, Faculty of Arts, Masaryk University, Czechia
XIII.
Prof. Vasileios Syros, The Medici Archive Project – Early Modern Greek Culture, Italy
XIV.
Dr. Konstantinos Tsivos, Faculty of Arts, Charles University, Czechia
et al.

 

Nejnovější medievistické granty:
 • GAUK: Duchovní praxe raného františkánství, č. 670120: Stanislav Hlaváč
 • GAUK: Svatojiřský klášter v Praze očima pisatelů doby předhusitské: Analýza, edice a překlad vybraných latinských pramenů, č. 76120. (Doba trvání: 2020-2022): Karel Pacovský
 • START: Dreams, Money, and Christ: Popular Texts and Their Transmission in the Late Middle Ages – START/HUM/031: Martin Roček
 • GAUK: Kristýna Strnadová
 • Vnitřní soutěž: Adéla Ebersonová

 

 • 2020-2023 LINDAT/CLARIN https://lindat-clariah.ff.cuni.cz/
  účast na projektu: Lucie Doležalová, Martin Roček, Karel Pacovský, Jakub Kozák, Anna Pavlíková, Zuzana Smetanová, Kristýna Loušová, Michael Lužný

 

 • 2020-2022 projekt OPVVV: Podpora pregraduálního vzdělávání učitelů na UK; Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093
  účast na projetku: Mgr. Martina Vaníková, Ph.D. a Mgr. Bořivoj Marek

 

 • 2019-2021 Vnitřní soutěž: Medieval Latin Paleography
  řešitel: doc. Lucie Doležalová

 

 • 2017-2019
  GA ČR 17-11247S Stupňování adjektiv v latině
  řešitel: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.

 

 • 2015-2016
  grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce
  Spolupráce Univerzity Karlovy v Praze a Klášterní knihovny v St .Gallen (Stiftsbibliothek St. Gallen) v oblasti středověké latinské literatury a paleografie
  řešitel: Mgr. I. Adámková, Ph.D.

 

 • 2016-2017
  Rozvojový projekt Lingvistický systém starořečtiny a novořečtiny
  řešitel: doc. Dagmar Muchnová, spoluřešitel: Mgr. Dita Vořechovská

 

 • 2015-2017
  GA ČR GA15-14432S Textus. Vznik konceptu textu v pozdní římské literatuře
  řešitel: Mgr. Martin Bažil, Ph.D.

 

 • 2015
  Vnitřní rozvojový program FF UK Příprava nového předmětu Dějiny římské literatury IV (obor: Latinský jazyk a literatura)
  řešitel: Mgr. Martin Bažil, Ph.D., spoluřešitelé: Bc. Iveta Pastyříková (studentka NMg. studia latiny a bohemistiky), Mgr. Pavel Procházka (student doktorského studia klasické filologie)

 

 • 2015
  Podpora post-doktorandů FF UK
  řešitel: Mgr. Martin Bažil, Ph.D.

 

 • 2015
  Vnitřní soutěž FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Inovace předmětu Stylistická a překladová cvičení (obor: Latinský jazyk a literatura)
  řešitel: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D., spoluřešitelé: Mgr. Martin Bažil, Ph.D., Mgr. Bořivoj Marek

 

 • 2015
  Vnitřní soutěž FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Inovace seznamu povinné četby v latinském jazyce pro 1. ročník bakalářského studia Latinského jazyka a literatury
  řešitel: Mgr. Michal Ctibor, spoluřešitel: Mgr. Bořivoj Marek

 

 • 2012-2017
  Univerzitní centrum excelence
  Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice
  vedoucí řešitel: doc. Štěpán Špinka, Ph.D.
  spoluřešitelé: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D., Mgr. Martin Bažil, Ph.D. (2012-2014), Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D., Mgr. Ján Bakyta, Ph.D. (od 2015), doc. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D. (za FHS UK)

 

 • 2011-2016
  ERC Starting Independent Research Grant
  OVERMODE – Origins of the Vernacular MODE
  hlavní řešitel: Dr. Pavlína Rychterová, Ph.D., Universität Wien
  spoluřešitel: doc. Lucie Doležalová, Ph.D., Mgr. Adéla Ebersonová (student doktorského studia latinské medievistiky), Mgr. Jan Odstrčilík (student doktorského studia latinské medievistiky)

 

 • 2014
  Vnitřní rozvojový program FF UK
  Literature as a Product: From Codex to e-Book
  řešitel: Riccardo Burgazzi (student doktorského studia latinské medievistiky)

 

 • 2014
  Vnitřní rozvojový program FF UK
  Medieval Women Letters in the European cultural context (Středověké dopisy psané ženami v evropském kulturním kontextu)
  řešitel: Francesca Battista (student doktorského studia latinské medievistiky)

 

 • 2014
  GAČR 14-10673S
  Diachronic Typology of Suppletion
  vedoucí řešitel: Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Lucie Pultrová, Ph.D., Mgr. Ján Bakyta, Ph.D., od 2016 doc. dr. Dagmar Muchnová, CSc.

 

 • 2014
  Vnitřní rozvojový program FF UK
  Inovace výuky latinské medievistiky
  řešitel: Mgr. Iva Adámková, Ph.D.

 

 • 2013-2016
  Grant Vzdělávací nadace J. Husa
  Rozvoj výuky magisterského studia latinské medievistiky
  řešitel: Mgr. Iva Adámková, Ph.D.

 

 • 2013-2015
  MK ČR
  DF12P01OVV026, Jan Hus roku 1415 a 600 let poté
  vedoucí řešitel: Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.
  spoluřešitel: PhDr. Jan Kalivoda

 

 • 2013-2014
  Grant GA UK
  „Pražský učitel Jindřich Totting z Oyty v bohemikálních středověkých rukopisech cambridgeské knihovny Corpus Christi College: Analýza a edice vybraných částí jeho děl“
  řešitelé: Mgr. Jan Odstrčilík, Riccardo Burgazzi, Francesca Battista (studenti doktorského studia latinské medievistiky), doc. Lucie Doležalová, Ph.D.

 

 • 2013
  Grant GA UK
  545413, Pseudo-Plútarchos: O hudbě
  vedoucí projektu: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
  řešitel: Mgr. Marcela Slavíková

 

 • 2012 – 2017
  Vědecko-výzkumný záměr
  Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z hledistka konceptů populární kultury. Zastřešující projekt v rámci univerzitního konceptu PRVOUK:09: Literatura a umění v mezikulturních souvislostech.
  vedoucí řešitel: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
  spoluřešitelé: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D., doc. Lucie Doležalová, Ph.D., Mgr. Martin Bažil, Ph.D., Mgr. Iva Adámková, Ph.D., Mgr. Pavlína Šípová, Ph.D.

 

 • 2012-2017
  MŠMT ČR
  ELIZA LR1307
  vedoucí řešitel: Ing. Mgr. Jiří Rambousek
  spoluřešitel: PhDr. Jan Kalivoda

 

 • od 2011
  registrační číslo P401/12/G168
  Historie a interpretace Bible
  nositel: Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta
  spolunositelé: Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Kabinet pro klasická studia
  Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta
  hlavní řešitel: Dr. Jan Dušek
  spoluřešitelé: PhDr. Jiří Beneš, Vít Hušek, Th.D., Mgr. Iva Adámková, Ph.D.

Granty a projekty řešené v minulých letech

Granty a projekty doktorandů a studentů ÚŘLS FF UK řešené v minulých letech

Úvod > Věda > Granty a projekty