Povinná četba (DAC Bc.)

Řecká a latinská studia, specializace Dějiny antické civilizace: povinná samostatná četba v originále (podle ideálního průběhu studijního plánu)

 

Bakalářské studium:

ročník semestr četba kurz
1. zimní
letní Res gestae Divi Augusti

Cornelius Nepos, Hannibal

Latina II

(Modul 2, PVP 1)

2. zimní
letní Platón, Apologia (úryvky),

úryvky z Xenofóntových děl Anabasis a Cyropaedia,

nebo

Homér (100 veršů)

(nebo po domluvě s vyučujícím úryvky z jiných děl podobného rozsahu)

Starořečtina IV

(Modul 1, PVP 1)

Caesar, Commentarii de bello Gallico I

Cicero, In Catilinam I

Ovidius, Metamorphoses (vybrané úseky)

Latina IV

(Modul 2, PVP 1)

3. zimní Xenophon, Anabasis I 9 (charakteristika Kýra Ml.),

Xenophon, Cyrupaedia I 2 (Kýrův původ, perská výchova),

Xenophon, Cyrupaedia VII 2 (dobytí Sard, setkání s Kroisem),

Xenophon, Hellenica I 6 (námořní bitva u Arginús),

Herodotus, I 1–12 (úvod až po Kandaula a Gýga),

Herodotus, II 35–37 (zvyky v Egyptě – úryvek),

Herodotus, II 50–57 (exkurs o řeckém náboženství),

Herodotus, VIII 51–56 (obsazení athénské akropole Peršany),

Demosthenes, Philippica III 6–22 (Filippovo obratné vedení války).

Samostatná četba starořeckých historických textů b

(Modul 1, PVP 1)

Livius, I 39–44 (vláda Servia Tullia),

Livius, IX 17–19 (srovnání Římanů s Alexandrem),

Livius, XXI 31–38 (Hannibalův přechod Alp),

Sallustius, Coniuratio Catilinae 5–13 (historický exkurs),

Sallustius, Coniuratio Catilinae 57–61 (bitva u Pistorie),

Sallustius, Bellum Iugurthinum 88–99 (Marius a Sulla v Africe),

Vergilius, Aeneis I 254-296 (Iovův slib),

Vergilius, Aeneis VIII 671-713 (bitva u Aktia zobrazená na Aeneově štítu).

Samostatná četba římských historických textů b

(Modul 2, PVP 1)

 

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Povinná četba (DAC Bc.)