Novořecký jazyk

Písemná část

 • jazykový test z morfologie, syntaxe
 • překlad do češtiny
 • překlad do řečtiny
 • esej v řečtině na dané téma

Ústní část

 • rozprava nad písemnou částí; znalost normativní mluvnice se ověřuje formou souvislého teoretického výkladu o vybraném problému

Morfologie a syntax (teoretické otázky v rozsahu kurzů novořečtina I, novořečtina II, novořecká morfologie, novořecká syntax):

 • Slovní druhy, gramatické kategorie jmen a sloves.
 • Člen určitý a neurčitý – použití, české ekvivalenty.
 • Substantiva a zájmena – tvoření, klasifikace a použití.
 • Adjektiva a adverbia – tvoření, klasifikace a použití včetně stupňování.
 • Číslovky, číselné výrazy – použití, srovnání s češtinou.
 • Sloveso – slovesný rod, slovesná diateze, aktivní a pasivní konstrukce.
 • Systém slovesných časů v indikativu, tvoření a funkce.
 • Slovesné mody kromě indikativu, tvoření a funkce.
 • Sloveso a jeho valence, slovesa tranzitivní a intranzitivní.
 • Jmenné tvary slovesné; tvoření, klasifikace a použití participií.
 • Typy vět z hlediska kvality, obsahu a stavby (věta kladná, záporná, tázací, jednoduchá apod.).
 • Věty hlavní a vedlejší, souřadné a podřadné spojení, souřadicí spojky.
 • Hlavní a vedlejší větné členy (subjekt, predikát, objekt, přívlastek, doplněk, příslovečné určení).
 • Přívlastek shodný a neshodný (typy a možnosti vyjádření).
 • Souslednost časů; závislé věty tázací.
 • Vedlejší věty obsahové vypovídací; spojky oti/pos, specifikace použití spojky pou.
 • Vedlejší věty obsahové přací a obavné; vedlejší věty účelové.
 • Vedlejší věty podmínkové a přípustkové.
 • Vedlejší věty časové a příčinné.
 • Vedlejší věty účinkové a vztažné.

Povinná literatura:

 • Dostálová, R. – Franc-Sgourdeou, C.: Základní kurz novořeckého jazyka, Praha 2004.
 • Holton, D., P.: Mackridge & E. Phillipaki-Warburton. Greek: An Essential Grammar of the Modern Greek Language, Londýn – New York 2004.
 • Neoelliniki grammatiki (tis dimotikis), (Idryma Manoli Triandafyllidi), Soluň 1991.
 • Zerva, G.: Nebojte se řečtiny, Praha 1999.
 • Kleris, Ch. – Babiniotis, G: Grammatiki tis neas ellinikis. Domoliturjiki – epikinoniaki. II. To rima. I organosi tu minymatos, Athény 1999.
 • Kleris, Ch. – Babiniotis, G: Grammatiki tis neas ellinikis. Domoliturjiki – epikinoniaki. III. Ta epirimatika stichia. I exidikevsi tu minymatos, Athény 2001.

Doporučená literatura:

 • Hesse, Rolf: Syntax of the Modern Greek Verbal System. The Use of the Forms, Particularly in Combination with „tha“ and „na“, 2nd Revised Edition. Copenhagen : Museum Tusculanum Press, 2003.
 • Mackridge, Peter: I neoelliniki glossa. Perigrafiki analysi tis neoellinikis kinis, Ekdosis Pataki, Athény 1987.
 • Mirambel, A.: I nea elliniki glossa. Perigrafi ke analysi, Soluň [1978] 1988.
 • Tsopanakis, G.: Neoelliniki Grammatiki, Soluň – Athény 1994.
 • Tzartzanos, Achill: Neoelliniki syntaxis (tis kinis dimotikis), Soluň 1996.