Mgr. Michal Ctibor, Ph.D.

Mgr. Michal Ctibor, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • Viz stránky ÚŘLS
Adresa

Ústav řeckých a latinských studií
Ovocný trh 9 - Nová Astorie
Místnost č. M202

Specializace

latinský jazyk, římská literatura

Odborné zájmy

 • kognitivní lingvistika, latinská syntax a pragmatika
 • římská literatura klasického období (zejm. Lucretius, Vergilius, Cicero, Seneka Ml., Tacitus, Terentius)
 • překlady z římské literatury

Vzdělání

 • 2009–2013, bakalářské studium, latina / český jazyk a literatura, FF UK
 • 2013–2015, navazující magisterské studium, latina / český jazyk a literatura, FF UK
 • 2015–2019, doktorské studium, klasická filologie, FF UK, školitelka doc. L. Pultrová.

Zaměstnání a profesionální praxe

 • od 2015–2019, asistent na Ústavu řeckých a latinských studií, FF UK
 • od 2019–, odborný asistent na Ústavu řeckých a latinských studií, FF UK
 • od 2023– výuka latiny na Gymnáziu, Praha 6, Arabská 14

Studium v zahraničí, zahraniční stipendia a stáže

 • 8/2015 – 1/2016, semestrální pobyt na Universiteit van Amsterdam (u prof. R. Risselady a prof. H. Pinkstera)
 • 8/2013, JACT Ancient Greek Summer School in Bryanston, Dorset, The United Kingdom
 • 8/2011, JACT Latin Summer School in Wells, Somerset, The United Kingdom

Granty a projekty

a) vědecké

 • 2017–18, Komentované zrcadlové vydání (text a překlad) Ciceronových řečí adresovaných Caesarovi (Vnitřní granty FF UK)

b) výukové

 • 2015, Inovace seznamu povinné četby v latinském jazyce pro 1. ročník bakalářského studia latinského jazyka a literatury. Vnitřní grant FF UK v Praze: FF TO 2 – Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti, ak. rok 2014/15

Konference

 • 19. 6. – 23. 6. 2023, konference 22nd International Colloquium of Latin Linguistics, příspěvek „Relative compratives without an explicit standard od Are there any absolute comparatives?“
 • 30. 5. – 4. 6. 2022, konference 21st International Colloquium of Latin Linguistics, příspěvek „Coordinative repetition“
 • 12.–14. 11. 2018, konference Laetae segetes (FF MUNI, Brno), přípěvek „What is between relative and absolute comparative“
 • 25. 9. 2018, konference UNCE FF UK, Praha, příspěvek „Tři dosud (příliš) nepopsané latinské konstrukce“
 • 4/2017, konference 19th International Colloquium of Latin Linguistics, München, příspěvek „Topic-Introducing quid“
 • 11/2016, konference Laetae segetes (FF MUNI, Brno), příspěvek „Paragraphs in Classical Latin Texts“
 • 6/2016, příspěvek Poznámky k epikúrejské epistemologii na Letní konferenci UNCE, Praha, ETF UK.
 • 3/2016, příspěvek Nepřímý důkaz Lucretiovy věrnosti Epikúrovi na studentské konferenci Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Ostrava.
 • 9/2015, poster Pragmatic and Discourse Functions of Vocative in Latin na lingvistické konferenci SLE 2015 v Leidenu.

Přednášky

 • 22. 3. 2024, Terentiova Hecyra jako epistemologické drama, Jednota klasických filologů, Praha
 • 30. 11. 2023, Aenéás v podsvětí – plenární přednáška na Dni latiny, FF UK, Praha.
 • 30. 11. 2022, „Aenéova pata – některé novější interpretace Vergiliovy Aenéidy“, Komparatistické středy FF UK, Praha
 • 26. 9. 2022, „Aenéova pata – některé novější interpretace Vergiliovy Aenéidy“, Konference UNCE, klasickofilologická sekce, FF UK, Praha
 • 28. 4. 2022, „Proč postavy spí? Funkce spánku v římském eposu“, Den latiny FF UK, Praha
 • 8. 3. 2022, „Jak by mohly vypadat moderní překlady latinské poezie?“, Den s překladem, FF OU, Ostrava
 • Zima 2020/2021, Online přednášky z cyklu Celoživotní vzdělávání
 • 21. 9. 2020, „Nad novým překladem Lucretia“, Konference UNCE, klasickofilologická sekce, FF UK, Praha (konané online přes ZOOM)
 • 30. 6. 2019, „Lucretiův epos O přírodě: Přírodozpytem k duševní vyrovnanosti“, XXVII. Letní škola klasických studií – Evropská civilizace a příroda (pořádá KKS AV ČR), Kutná horá
 • 26. 2. 2018, „Quid tu, Marce? Větné ekvivalenty v latině a v češtině.“ Pražský lingvistický kroužek, FF UK, Praha
 • 23. 4. 2016, „Funkce vokativu v klasické latině: jenom oslovujeme, voláme?“ (Jarní konference Asociace učitelů klasických jazyků ALFA, Praha, FF UK), Praha
 • 20. 5. 2015, „Lucretiův epos De rerum natura: Jak se zbavit strachu z bohů, smrti a posmrtných trestů?“ Den antiky, Gymnázium Štěpánská, Praha

Publikace

Odborné články v recenzovaných časopisech:

 • CTIBOR, Michal. Could Agrippina be the snake? An Interpretation of unam omnino anguem in Tac. Ann. 11.11.3. Philologus (v tisku).
 • CTIBOR, Michal. Uter vestrum est celerior? Relative comparatives without an explicit standard in Classical Latin. Acta Universitatis Carolinae Philologica 2021/4 (Graecolatina Pragensia), s. 69–81.
 • CTIBOR, Michal. Latinské nepřímé otázky uvozené spojkou ut. Zprávy Jednoty klasických filologů – Auriga, 63/2, 2021, 9–24.
 • CTIBOR, Michal. Poznámky k latinským větám vedlejším II: Jak klasifikovat vedlejší věty se spojkou ut po slovese facio? Zprávy Jednoty klasických filologů – Auriga, 63/1, 2021, 9–20.
 • CTIBOR, Michal. Poznámky k latinským větám vedlejším I: Napětí mezi sémantikou spojek a větněčlenskou platností vět vedlejších. Zprávy Jednoty klasických filologů – Auriga. 2019, 61(2), 29–42.
 • CTIBOR, Michal. K latinským vedlejším větám účinkovým. Zprávy Jednoty klasických filologů – Auriga. 2018, 60(1), 9–26.
 • CTIBOR, Michal. Paragraphs in Classical Latin Texts: Problems with Editing and Internal Evidence from the texts. Graeco-Latina Brunensia 2017, 22(1), 17–29.
 • CTIBOR, Michal. Má čeština dlouhé r a dlouhé l? Poznámky k dloužení hlásek v kořeni při derivaci. Naše řeč. 2017, 100(1), 54–56.
 • CTIBOR, Michal. Nepřímý důkaz Lucretiovy věrnosti Epikúrovi. Lucretius a Cic. Fin. 1,29–31. Zprávy Jednoty klasických filologů – Auriga. 2017, 59(1), 33–44.
 • CTIBOR, Michal. Příštím editorům Komenského Labyrintu: Interpunkční chyba v latinském mottu? Listy filologické. 2014, 147(1–2), 129–133.

Kapitoly v monografiích a články v konferenčních sbornících

 • CTIBOR, Michal. Coordinative Repetition: Repetition as a Means of Coordination in Classical Latin. In: CABRILLANA, Concepción (ed.): Recent Trends and Findings in Latin Linguistics. Walter de Gruyter, s. 167–179.
 • CTIBOR, Michal. Pragmatic Functions of the Latin Vocative. In: Denizot, Camille – Spevak, Olga (eds.): Pragmatic Approaches to Latin and Ancient Greek. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins 2017, s. 45–62.

Překlady

Knižní:

 • TERENTIUS AFER, Publius. Hecyra/Tchýně. Úvodní studie, překlad a komentář – Michal Ctibor. Praha: Jednota klasických filologů 2024. 188 s.
 • VERGILIUS MARO, Publius: Aenéis. Přeložil a předmluvou opatřil Michal Ctibor. Praha: Argo 2023.
 • CICERO, Marcus Tullius: Caesarianae / Řeči proslovené před Caesarem. Úvodní studie, překlad a komentář – Michal Ctibor. Praha: Jednota klasických filologů 2018. 180 s.

Drobnější časopisecké:

 • MARTIALIS, Marcus Valerius: Čtyři epigramy (II,5; II,10; IX,46; II,22). Auriga – Zprávy Jednoty klasických filologů 64/2, 2022, s. 91–92..
 • HORATIUS FLACCUS, Quintus. Satira 1,1. Auriga – Zprávy Jednoty klasických filologů 64/1, 2022, s. 86–90.
 • VERGILIUS MARO, Publius. Aenéis 1. Auriga – Zprávy Jednoty klasických filologů. Přel. Michal Ctibor. 2016, 58(1), 78–98.
 • VERGILIUS MARO, Publius. Aeneis [4 ukázky]. Plav: Měsíčník pro světovou literaturu. Přel. Michal Ctibor. 2014, 10(9), 37–44.

Studijní materiály

 • [Nepublikovaná skripta] Corneli Nepotis Hannibal. Komentářem, předmluvou a slovníčkem opatřil Michal Ctibor. 2016.
 • [Nepublikovaná skripta] Res gestae Divi Augusti. Komentářem, předmluvou a slovníčkem opatřil Michal Ctibor. 2016.
 • [Nepublikovaná skripta] M. Ctibor: Cvičebnice latinské syntaxe pro 2.–4. semestr jazykového kurzu. (Syntax neurčitých tvarů slovesných, pádová syntax, syntax vedlejších vět, nepřímá řeč, diskurs.)

Recenze

 • Na jaký téma bylo vaše dnešní řečnický excercise? Nad novým překladem Petroniova Satyriconu. Listy filologické (v tisku).
 • rf. TITUS MACCIUS PLAUTUS, Curculio aneb Darmojed. Z latinského originálu přeložili, úvodní studii a komentář napsali Daniela Urbanová, Eliška Poláčková, Tomáš Weissar a Radek Černoch. Edice Bilingua, sv. 4. Jednota klasických filologů: Praha 2018. 286 s. AurigaZprávy Jednoty klasických filologů. 2021, 63(2), 106–108.
 • rf. PUBLIUS VERGILIUS MARO, Zpěvy rolnické (Georgica). Přeložila Helena Kurzová. Praha: Academia 2016. 227 s. AurigaZprávy Jednoty klasických filologů. 2017, 59(1), 99–102.

Ocenění

 • 1. místo v překladatelské Soutěži Jiřího Levého v kategorii poezie, 22. ročník, 2013–2014  (Vergilius: čtyři ukázky z Aeneidy).
 • 1. místo v překladatelské Soutěži Jiřího Levého v kategorii poezie, 31. ročník, 2022–2023  (Terentius: Hecyra/Tchýně).
 • Cena Arnošta z Pardubic (UK) 2020 za popularizační youtube kanál Cicerone duce
 • Cena Bedřicha Hrozného (UK) 2023 za tvůrčí počin (překlad Vergiliovy Aenéidy)

Další

 

Úvod > Ústav > Vyučující a konzultace > Mgr. Michal Ctibor, Ph.D.