Mgr. Michal Ctibor, Ph.D.

Mgr. Michal Ctibor, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • Viz stránky ÚŘLS
Adresa

Ústav řeckých a latinských studií
Celetná 20
Místnost č. 213

Specializace

latinský jazyk, římská literatura

Odborné zájmy

 • latinská syntax, pragmatika, výstavba textu
 • římská literatura 1. st. př. n. l. (Cicero, Lucretius, Vergilius, epika)
 • překlady z římské literatury

Vzdělání

 • 2009 – 2013, bakalářské studium, latina / český jazyk a literatura, FF UK
 • 2013 – 2015, navazující magisterské studium, latina / český jazyk a literatura, FF UK
 • od 2015, doktorské studium, klasická filologie, FF UK, školitelka doc. L. Pultrová

Zaměstnání a profesionální praxe

 • od 2015, asistent na Ústavu řeckých a latinských studií, FF UK

Studium v zahraničí, zahraniční stipendia a stáže

 • 8/2015 – 1/2016, semestrální pobyt na Universiteit van Amsterdam (u prof. R. Risselady a prof. H. Pinkstera)
 • 8/2013, JACT Ancient Greek Summer School in Bryanston, Dorset, The United Kingdom
 • 8/2011, JACT Latin Summer School in Wells, Somerset, The United Kingdom

Granty a projekty

a) vědecké

 • 2017–18, Komentované zrcadlové vydání (text a překlad) Ciceronových řečí adresovaných Caesarovi (Vnitřní granty FF UK)

b) výukové

 • 2015, Inovace seznamu povinné četby v latinském jazyce pro 1. ročník bakalářského studia latinského jazyka a literatury. Vnitřní grant FF UK v Praze: FF TO 2 – Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti, ak. rok 2014/15

Konference

 • 12.–14. 11. 2018, konference Laetae segetes (FF MUNI, Brno), přípěvek „What is between relative and absolute comparative“
 • 25. 9. 2018, konference UNCE FF UK, Praha, příspěvek „Tři dosud (příliš) nepopsané latinské konstrukce“
 • 4/2017, konference ICLL, München, příspěvek „Topic-Introducing quid“
 • 11/2016, konference Laetae segetes (FF MUNI, Brno), příspěvek „Paragraphs in Classical Latin Texts“
 • 6/2016, příspěvek Poznámky k epikúrejské epistemologii na Letní konferenci UNCE, Praha, ETF UK.
 • 3/2016, příspěvek Nepřímý důkaz Lucretiovy věrnosti Epikúrovi na studentské konferenci Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Ostrava.
 • 9/2015, příspěvek (formou posteru) Pragmatic and Discourse Functions of Vocative in Latin na lingvistické konferenci SLE 2015 v Leidenu.

Přednášky

 • 26. 2. 2018, „Quid tu, Marce? Větné ekvivalenty v latině a v češtině.“ Pražský lingvistický kroužek, FF UK
 • 23. 4. 2016, „Funkce vokativu v klasické latině: jenom oslovujeme, voláme?“ (Jarní konference Asociace učitelů klasických jazyků ALFA, Praha, FF UK)
 • 20. 5. 2015, „Lucretiův epos De rerum natura: Jak se zbavit strachu z bohů, smrti a posmrtných trestů?“ (Gymnázium Štěpánská, Praha)

Publikace

Odborné články v recenzovaných časopisech:

 • CTIBOR, Michal. Poznámky k latinským větám vedlejším I: Napětí mezi sémantikou spojek a větněčlenskou platností vět vedlejších. AurigaZprávy Jednoty klasických filologů. 2019, 61(2), 29–42.
 • CTIBOR, Michal. K latinským vedlejším větám účinkovým. AurigaZprávy Jednoty klasických filologů. 2018, 60(1), 9–26.
 • CTIBOR, Michal. Paragraphs in Classical Latin Texts: Problems with Editing and Internal Evidence from the texts. Graeco-Latina Brunensia 2017, 22(1), 17–29.
 • CTIBOR, Michal. Má čeština dlouhé r a dlouhé l? Poznámky k dloužení hlásek v kořeni při derivaci. Naše řeč. 2017, 100(1), 54–56.
 • CTIBOR, Michal. Nepřímý důkaz Lucretiovy věrnosti Epikúrovi. Lucretius a Cic. Fin. 1,29–31. AurigaZprávy Jednoty klasických filologů. 2017, 59(1), 33–44.
 • CTIBOR, Michal. Příštím editorům Komenského Labyrintu: Interpunkční chyba v latinském mottu? Listy filologické. 2014, 147(1–2), 129–133.

Kapitoly v monografiích a články v konferenčních sbornících

 • CTIBOR, Michal. Pragmatic Functions of the Latin Vocative. In: Denizot, Camille – Spevak, Olga (eds.): Pragmatic Approaches to Latin and Ancient Greek. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins 2017, s. 45–62.

Překlady

 • CICERO, Marcus Tullius: Caesarianae / Řeči proslovené před Caesarem. Úvodní studie, překlad a komentář – Michal Ctibor. Praha: Jednota klasických filologů 2018. 180 s.
 • VERGILIUS Maro, Publius. Aenéis 1. Auriga – Zprávy Jednoty klasických filologů. Přel. Michal Ctibor. 2016, 58(1), 78–98.
 • VERGILIUS Maro, Publius. Aeneis [4 ukázky]. Plav: Měsíčník pro světovou literaturu. Přel. Michal Ctibor. 2014, 10(9), 37–44.

Studijní materiály

 • [Nepublikovaná skripta] Corneli Nepotis Hannibal. Komentářem, předmluvou a slovníčkem opatřil Michal Ctibor. 2016.
 • [Nepublikovaná skripta] Res gestae Divi Augusti. Komentářem, předmluvou a slovníčkem opatřil Michal Ctibor. 2016.

Recenze

 • rf. PUBLIUS VERGILIUS MARO, Zpěvy rolnické (Georgica). Přeložila Helena Kurzová. Praha: Academia 2016. 227 s. AurigaZprávy Jednoty klasických filologů. 2017, 59(1), 99–102.

Ocenění

 • 1. místo v překladatelské Soutěži Jiřího Levého v kategore poezie, 22. ročník, 2013-2014  (Vergilius: čtyři ukázky z Aeneidy)
Úvod > Ústav > Vyučující a konzultace > Mgr. Michal Ctibor, Ph.D.