Povinná četba (DAC NMgr.)

Řecká a latinská studia, specializace Dějiny antické civilizace: povinná samostatná četba v originále (podle ideálního průběhu studijního plánu)

 

Navazující magisterské studium:

Xenophon, Anabasis I 8 (bitva u Kúnax),

Herodotus, VII 33–37 (dvojí stavba mostu přes Helléspontos),

Demosthenes, De stepahno 169–173 (reakce Athéňanů na obsazení Elateje),

Thucydides, I 1–2 (úvod a počátek Archaiologie),

Thucydides, III 81–85 (občanská válka na Korkýře),

Aristoteles, Res publica Atheniensium 6–9 (Solón),

Arrianus, Alexandri Anabasis III 18,10-12 (zničení Persepole),

Polybius, VI 2–10 (politická zřízení a jejich vývoj),

Livius, XXXIII 32 (vyhlášení svobody Řeků),

Livius, XLV 40 (triumf a neštěstí Aemilia Paulla),

Sallustius, Coniuratio Catilinae 51 (Caesarova řeč),

Tacitus, Annales II 69–83 (smrt Germanicova a následné události),

Tacitus, Annales IV 32–35 ((ne)atraktivita látky Tacitových annálů, Cremutius Cordus),

Suetonius, Divus Claudius 10–12 (Claudiův nástup k vládě),

Plinius, Epistulae X 96–97 (křesťané v Bithýnii),

Ammianus Marcellinus, Res gestae XXV 4 (hodnocení císaře Iuliana),

Ammianus Marcellinus, Res gestae XXXI 12–13 (bitva u Hadrianopole).

Překlad a výklad historických textů
Platón, Apologia (úryvky),

úryvky z Xenofóntových děl Anabasis a Cyropaedia,

nebo

Homér (100 veršů)

(nebo po domluvě s vyučujícím úryvky z jiných děl podobného rozsahu)

Starořečtina IV (Modul 1 – PVP 1)
Caesar, Commentarii de bello Gallico I

Cicero, In Catilinam I

Ovidius, Metamorphoses (vybrané úseky)

Latina IV

(Modul 2 – PVP 2)

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Povinná četba (DAC NMgr.)