Magisterské studium

Informace k přijímacímu řízení lze obecně nalézt na stránkách FF UK.

Informace o Dni otevřených dveří jsou zde.

Přihlášky do navazujícího magisterského studia lze podávat do 31. 3. 2021.

Pro rok 2021/2022 jsou na ÚŘLS otevírány následující programy navazujícího magisterského studia:

Při ústní zkoušce předkládáte v případě obou programů k nahlédnutí jako podklad pro pohovor kromě jiného seznam přečtené primární a sekundární literatury. Doporučujeme na něm mít alespoň 10 titulů. Inspiraci k jejich výběru lze najít zde a (v případě děl novořecké literatury) na této webové stránce.

Při ústní zkoušce předkládáte v případě obou programů k nahlédnutí jako podklad pro pohovor kromě jiného seznam přečtené primární a sekundární literatury. Doporučujeme na něm mít alespoň 10 titulů. Inspiraci k jejich výběru lze najít zde.

Úvod > Přijímací řízení > Magisterské studium