Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.

Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.

Konzultační hodiny
Členství
 • Oborová rada Klasická filologie (D; 7310V079; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
 • Oborová rada Dějiny antického starověku (D; 7105V016; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
Adresa

Ústav řeckých a latinských studií
Celetná 20
Místnost č. 213

Specializace

řecká literatura, náboženství, filosofie

Publikace

 

 • Fischerová, S.: Technicité de la pensée hippocratique et ses limites. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 2016 (v tisku).
 • Fischerová, S.: Hérós jako literární postava. In: Bílek, P. A., Procházka, M., Wiendl, J. (eds.), Vektory kulturního vývoje – identity, utopie, hrdinové. Praha, FF UK 2016 (v tisku).
 • Fischerová, S.: Starodávný a moderní plevel. Pokus o vymezení. In: Fischerová, S., Starý, J. (eds.): Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku. Praha, FF UK 2016, s. 7–66. ISBN 978-80-7308-673-2 (v tisku).
 • Fischerová, S.: Antický milostný román: Formule a její inovace. In: Fischerová, S., Starý, J. (eds.): Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku. Praha, FF UK 2016, s. 85–126. ISBN 978-80-7308-673-2 (v tisku).
 • Fischerová, S., Starý, J. (eds.): Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku. Praha, FF UK 2016. ISBN 978-80-7308-673-2 (v tisku).
 • Fischerová, S.: Role músiké v řecké kultuře. In: Pseudo-Plútarchos, O hudbě. Praha, OIKOYMENH 2015, s. 7–72. ISBN 978-80-7298-505-0.
 • Fischerová, S.: Habent sua fata inventiones. The Role of Czechoslovakian Slavistics in the Forming of the Parry-Lord Oral-Formulaic Theory. In: Kubíček, T., Lass, A.: Roman O. Jakobson: A Work in Progress. Olomouc: Palacký University, 2014, s. 77–102. ISBN 978-80-244-4386-7.
 • Fischerová S., Šulc J.: Josef Ludvík Fischer, Výbor z díla III. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 956 s. • p. ISBN 978-80-244-3455-1.
 • Fischerová S.: Úvodní studie. In Fischerová S., Bartoš H.: Hippokratés, Vybrané spisy I. Praha, OIKOYMENH, 2012, s. • p. 15-146. ISBN 978-80-7298-392-6.
 • Fischerová S.: Technicita hippokratovského lékařství a její meze. In Fischerová S., Beran A.: Medicína mezi jedinečným a univerzálním. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2012, s. • p. 61-86. ISBN 978-80-7465-052-9.
 • Fischerová S.: Přísaha. In Fischerová S., Bartoš H.: Hippokratés, Vybrané spisy I. Praha, OIKOYMENH, 2012, s. • p. 147-218. ISBN 978-80-7298-392-6.
 • Fischerová S.: Slovo úvodem. In Fischerová S., Bartoš H.: Hippokratés, Vybrané spisy I. Praha, OIKOYMENH, 2012, s. • p. 7-14. ISBN 978-80-7298-392-6.
 • Fischerová S., Beran A.: Medicína mezi jedinečným a univerzálním. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2012. 305 s. • p. ISBN 978-80-7465-052-9.
 • Fischerová S.: Odysseia jako ustavující dílo evropské kulturní tradice. In Homér, Odysseia. Praha, Academia, 2012, s. • p. 425-479. ISBN 978-80-200-2187-8.
 • Fischerová S.: Hippokratova přísaha a eutanazie. In Eutanazie – pro a proti. Praha, Grada Publishing, .a. s., 2012, s. • p. 98-114. ISBN 978-80-247-4659-3.
 • Fischerová S.: The Europe-Asia Antithesis in the Hippocratic Treatise On the airs, Waters, Places as Scientific Image and Mythical Heritage. A Short Chapter from the History of Ideas. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 2012, č. • no. 24, s. • p. 161-171. ISSN 0567-8269.
 • Fischerová S., Beran A.: Medicína mezi jedinečným a univerzálním. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2012,
 • s. • p. 9-24. ISBN 978-80-7465-052-9.
 • Fischerová S., Bartoš H.: Hippokratés, Vybrané spisy I. Praha, OIKOYMENH, 2012. 604 s. • p. ISBN 978-80-7298-392-6.
 • Fischerová S., Floss K.: Bůh vždycky zatřese stavbou. Praha, Vyšehrad, 2011. 272 s. • p. ISBN 978-80-7429-136-4.
Úvod > Ústav > Vyučující a konzultace > Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.