Povinná četba v překladu

Četba v překladech

Zkratky:
AK … Antická knihovna
AP … Antická próza, Odeon
BAC Patr. … Bibliotheca antiqua Christiana, ed. rad Patrimonium, Náboženské vydavateľstvo PETRA, Prešov
KAT … Knihovna antické tradice, OIKOYMENH
KRKT … Knihovna raně křesťanské tradice, OIKOYMENH
OMŘ … Oikúmené, malá řada, OIKOYMENH
PŘ … Poslední Římané, Herrmann & synové
SČ … Světová četba, Odeon
ThS … Theologické studie, Česká katolická charita

Díla, jejichž znalost se u státní zkoušky předpokládá

 • Aineiás Taktikos, O obraně měst [AK 36].
 • Apuleius, Zlatý osel [AK 22].
 • Aristotelés, Polítika.
 • Augustinus, Křesťanská vzdělanost [Vyšehrad 2004].
 • Augustinus, O obci Boží [Karolinum 22007].
 • Cato, O zemědělství.
 • Cicero, O věcech veřejných [KAT sv. 6].
 • Cicero, O zákonech [KAT sv. 15].
 • Iúlios Polydeukés, Onomastikon IV 99–210 [Vitruvius, Pollux, Antické divadlo, Praha, Ústav pro učebné pomůcky 1944].
 • Lúkiános, Alexandr neboli Lžiprorok, O Peregrínově smrti [AK 45].
 • Lúkiános, Jak psát dějiny [AP, Dialog a satira].
 • Minucius Felix, Octavius [Praha, Ladislav Kuncíř 1940].
 • Plinius, Listy X [AK 58].
 • Plinius, O výbuchu Vesuvu [AP, Píši ti, příteli].
 • Plútarchos, O politické činnosti [AK 85].
 • Pompejané o sobě současníkům i dnešku [in: AK, prémie 1982].
 • Sallustius, C. Caesarovi o řízení státu [AP, Píši ti, příteli].
 • Starý zákon: Daniél (bez řeckých dodatků).
 • Synesios, List 5 [Filip Horáček, in: Auriga LIV/1 (2013), s. 66-94].
 • Tacitus, Rozprava o řečnících [AK 31].
 • Tajemství papyrů [AK, prémie 1972].
 • Tertullianus, O hrách [KRKT sv. 2].
 • Vegetius Renatus, Nárys vojenského umění [AK 36].
 • Xenofón, O Kýrově vychování [AK 5].
 • Xenofón, O hospodaření [AK 15].
 • Xenofón, Lakedaimonské zřízení, O státních příjmech [AK 46].

Jedno dílo z následujících dle vlastního výběru:

 • Fustel de Coulanges, Numa Denis, Antická obec, přel. J. Sokol, Praha 1998.
 • Gibbon, Edward, Úpadek a pád římské říše, přel. Adolf Felix, Praha 1983 (nebo Úpadok a zánik Rímskej ríše, přel. Viktor Krupa, Bratislava 1983).
 • Machiavelli, Niccolò, Úvahy o vládnutí a vojenství, přel. J. Hajný, Praha 2001.

Díla, jejichž znalost se u státní zkoušky předpokládá (jednoobor) nebo je vítána (dvouobor)

(pro studenty dvouoborového studia je následující seznam zamýšlen především jako inspirace pro případnou další četbu, díla v něm uvedená je tak možné vybírat dle libosti, nebo i zcela ignorovat)

 • Apuleius, Apologie [AK, prémie 1986/87].
 • Basileios, Povzbudenie mladým [BAC Patr. sv. 1].
 • Cicero, O povinnostech [AK 6].
 • Démosthenés, Proti Meidiovi [Petr Šourek, in: Divadelní revue, 2005, 1, s. 83-90; 2005, 2, s. 100nn.].
 • Dión Chrýsostomos, Řeč olympijská [Karolinum 2004].
 • Iosephus Flavius, O starobylosti Židů (Proti Apiónovi) [SČ; AK 75].
 • Iulianus, Hostina císařů.
 • Iulius Obsequens, Kniha zlověstných znamení [AK 40].
 • Iústínos, První apologie, Druhá apologie, Dialog s Židem Tryfónem [František Sušil, Spisy svatých Otců Apoštolských, Praha, Kněhtiskárna Cyrillo-Methodějská 1874].
 • Kléméns Alexandrejský, Pobídka Řekům [Herrmann & synové 2001].
 • Láoníkos Chalkokondylés, Výklad o dějinách [Poslední zápas Byzance, Odeon 1988].
 • Macrobius, Saturnalia [PŘ].
 • Michaél Psellos, Chronografie [Byzantské letopisy, Odeon 1982].
 • Novatianus, O podívaných [Lucie Doležalová, in: Divadelní revue, 2005, 1, s. 91-94].
 • Onasandros, Vojevůdce [AK 36].
 • Platón, Ústava.
 • Plinius St., Kapitoly o přírodě [AK 19].
 • Plútarchos, O historii [AK 86].
 • Plútarchos, O delfském E [Herrmann & synové 1995].
 • Plútarchos, Proč už Pythie nevěští ve verších [OMŘ sv. 2].
 • Putování Egeriino [Marcela Hejtmanová, JČU 1999].
 • Tertullianus, Apologeticum [čtvrtá patristická čítanka, ThS sv. 27].
 • Theofylaktos Símokattés, Světové dějiny [Na přelomu věků, Odeon 1986].

Jedno další dosud nepřečtené dílo z následujících dle vlastního výběru:

 • Fustel de Coulanges, Numa Denis, Antická obec, přel. J. Sokol, Praha 1998.
 • Gibbon, Edward, Úpadek a pád římské říše, přel. Adolf Felix, Praha 1983 (nebo Úpadok a zánik Rímskej ríše, přel. Viktor Krupa, Bratislava 1983).
 • Machiavelli, Niccolò, Úvahy o vládnutí a vojenství, přel. J. Hajný, Praha 2001.
 • Mommsen, Theodor, Diktátoři, přel. Pavel Eisner, Praha 1941.
 • Montesquieu, Charles, Disertácia o náboženskej politike Rimanov, přel. Štefan Janšák, Liptovský Mikuláš 1942.
 • Montesquieu, Charles, Sláva a úpadek říše římské, přel. Dana Melanová, Praha 2010 (nebo O veľkosti Rimanov a ich úpadku, přel. Štefan Janšák, Liptovský Mikuláš 1942).
 • Nietzsche, Friedrich, My, filologové, přel. Petr Kitzler a Pavel Kouba, Praha 2005.
 • Vico, Giovanni Battista, Základy nové vědy o společné přirozenosti národů, přel. M. Quotidianus, Praha 1991.
 • Winkelmann, Johann Joachim, Dějiny umění starověku. Stati, přel. J. Stromšík, Praha 1986.

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Povinná četba v překladu