Dějiny antické civilizace – návrhy témat diplomových prací

Návrh témat kvalifikačních prací (pro nové SP)
Obraz athénské minulosti v Ísokratově díle.

Struktury řecké společnosti homérské doby v proměnách bádání.

Politická individualita a svrchovaná moc lidu v athénské demokracii.

„Pedagogické“ pasáže v Ciceronově řeči Pro Sestio.

Exil a historičtí exulanti v Ciceronově díle.

Překlad a komentář vybraných Ciceronových dopisů.

Úvod, překlad a komentář LII. knihy dějin Cassia Diona – řečí Agrippovy a Maecenatovy proti a pro monarchii.

Pohané a křesťané v korespondenci Q. Aurelia Symmacha.

Obraz antického Říma u pozdějších autorů.

Výklady povstání Nika v moderním bádání.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Dějiny antické civilizace – návrhy témat diplomových prací